İtalya L’Aquilla Sanatta Yeterlik Öğrencisi Fabrizio Pompei Nazan Erkmen’in resimlediği “Hazerfen Çelebi” illüstrasyonlarını 3 boyuta dönüştürerek Çocuklar için Animasyon Filmi hazırladı. Doğan Egmonds Yayınevi tarafından yayınlanan “İstanbul Efsaneleri” ve “Hazerfen Çelebi Efsanesi” kitapları, çocuklar için animasyon filmi olarak hazırlanmaktadır. Efsanenin başlangıcı aşağıdaki video filminde yer almaktadır.