DI0A9769

Üniversitemiz genelinde başlatılan Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulama çalışmaları nedeniyle, konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlk toplantı, 21 Aralık tarihinde akademik personelin katılımıyla saat 13:00 – 14:00 arasında Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. DOU Kalite Koordinatörü Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Kumru’nun sunum yaptığı toplantıda kalite ve kalitenin etkisi, kalite ile ilgili iki temel görüş, toplam kalite yönetimi anlayışı, toplam kalite yönetiminin temel prensipleri ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ana hatlarıyla tanıtıldı. Toplantının sonuna doğru, Doğuş Üniversitesi’nde toplam kalite yönetimi – ISO 9001-2015 oluşumu ve eylem planı katılımcılara aktarıldı. Toplantıda ayrıca, akademisyenler bir sayfalık anket formu doldurdular. Benzer içerikli toplantılar 22 ve 23 Aralık 2016 tarihlerinde idari personel için de düzenlenmiş bulunmaktadır.

DI0A9724

DOU Rektörlüğü yaklaşık iki ay önce Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001-2015 oluşumu için harekete geçerek gerekli kararları almıştır. DOU Senato’sunun onayladığı “Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi” ’ne göre oluşturulan organizasyon yapısında en üst karar organı olarak Rektör Prof. Dr. Abdullah Dinçkol başkanlığında; birim temsilcilerinin yer aldığı Kalite Yönetim Komisyonu bulunmaktadır. Rektör Prof. Dr. Dinçkol üniversitenin kalite temsilcisi sıfatıyla aynı zamanda ilgili komisyonun da başkanıdır. Ayrıca, her birimin yöneticileri kalite temsilcisine bağlı kalite birim temsilcileri olarak atanmış, birimlerin bünyesinde birer kalite sorumlusu belirlenmiştir. Organizasyon yapısı içerisinde oluşturulan Kalite Koordinatörlüğü ise direk Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösterecek, birim kalite temsilcileri ve kalite sorumluları ile fonksiyonel ilişki içerisinde çalışmalarını yürütecektir. Kalite Yönetim Sistemi uygulanması ve kontrolü Yüksek öğretim Kurumu tarafından da öngörülmektedir.

DI0A9726

Toplam Kalite Yönetimi, “mükemmele erişmek için bütünü yönetme sanatı” olarak ifade edilen bir anlayış biçimidir. Bu anlayış, bir kuruluşun tüm birimlerinde sürekli iyileştirmeyi hedef almakta, bu maksatla insan kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmaya önem vermektedir. ISO 9001-2015 ise, Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın (ISO), Toplam Kalite Yönetimini esas alarak 2015 yılında geliştirmiş olduğu ‘Kalite Yönetim Sistemi Standardı – 2015” konulu bir standarttır. Bu standardı tam anlamıyla uygulayan kuruluşlar standarda uygunluk belgesine sahip olmaktadırlar.

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında yaşanan yoğun hizmet kalitesi rekabet ortamında kurum lehine bir avantaj sağlayabilmek çok önemlidir. Bunun için kurumda uygulanacak Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun yönetim şeklinin katkısı yadsınamaz. Üniversitemizde başlatılan bu çalışmaların temel gerekçesi de üniversitemizi sektörde bir adım öteye, daha iyi, sürdürülebilir seviyelere taşımaktır,