Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü etkinlikleri kapsamında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ardan Ergüven 25 Şubat 2020 tarihinde, Doğuş Üniversitesi 4. Blok Tiyatro Salonu’nda “Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı” başlıklı bir konferans gerçekleştirmiştir. “Ardan Ergüven’in Logo Tasarımları” başlıklı sergisi ise, konferansı takiben 4. Blok Fuaye alanında açılmıştır. Tasarımcı ve akademisyen Ergüven’in etkili sunumlarına, Doğuş Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri ve öğrencileri katılım sağlamıştır.