23 Aralık 2019 Pazartesi günü B4 blok Giriş Fuaye alanında Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü, Bahamalar Üniversitesi İletişim ve Yaratıcı Sanatlar Anabilim Dalı bölümü olan Gazetecilik ve İletişim Bölümü ile uluslararası ve üniversitelerarası ortaklaşa yürüttüğü “İki Şehrin Sesi: Nassau ve İstanbul” etkinliğini gerçekleştirdi. 2019 yılının yaz aylarında veri akışının sürdüğü proje, Bahamalar Üniversitesi’nden Dr. T. Emre Yıldırım ve Doğuş Üniversitesi’nden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Savaş Gün, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Sami Çöteli, Arş. Gör. Ahmet Haluk Manav’ın katılımlarıyla tamamlanmış oldu. Doğuş Üniversitesi öğrencilerinden proje katılımcıları olan Dicle Su Encan, Hasan Hüseyin Aksoy, İmge Değirmenci, Melike Zeynep Ataş, Melis Çıkrıkçıoğlu, Melisa Özen, Nergis Ertan’ın teşekkür belgeleri proje ekibi tarafından verildi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe ilgi büyüktü.

Sound of Two Cities: Nassau and Istanbul

On Monday, December 23, 2019, in the B4 block Entrance Foyer area, Dogus University the Department of Visual Communication Design organized the “Sound of Two Cities: Nassau and Istanbul” event, which was jointly conducted with Bahamalar University, Department of Communication and Creative Arts, Journalism and Communication Department. The project, in which data flow continues in the summer of 2019, was completed with the participation of Dr. T. Emre Yıldırım from Bahamas University and Prof. Dr. Funda Savaş Gün, Assistant Professor Mustafa Bülbül, Assistant Professor Sami Çöteli, Research Assistant A. Haluk Manav from Dogus University. Dicle Su Encan, Hasan Hüseyin Aksoy, İmge Değirmenci, Melike Zeynep Ataş, Melis Çıkrıkçıoğlu, Melisa Özen and Nergis Ertan, the project participants from Doğuş University students, were given the certificate of appreciation by the project team. There was great interest in the event, where participation was intense.