Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2018-2019 Eğitim Yılı “Sosyal Sorumluluk” projesi olarak 29 Nisan 2019 tarihinde “Kent ve Sinema” başlıklı “Söyleşi, Sinema Atölyesi, ve Belgesel Film Gösterimi”ni kapsayan uygulamaya dayalı bir günlük program gerçekleştirdi. İznik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ve üniversitemizin tanıtımının da yapıldığı bu geniş kapsamlı etkinlikte; Prof.Dr. Funda Savaş Gün, Dr. Öğretim Üyesi Sami Çöteli ve Arş.Gör.Ahmet Haluk Manav’ın katıldığı “Kent ve Sinema” içerikli söyleşi, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bülbül’ün eserlerinden oluşan belgesel film gösterimi ve teknik asistan Mehmet Çilingir’in de katıldığı çekim tekniği uygulamaları aşamaları gerçekleştirildi. Üniversitemiz, “Çocuklar Hepimizin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği”, İznik Milli Eğitim Müdürlüğü ve İznik Anadolu Lisesi işbirliği ile yapılmış olan sinema atölyesinin içeriği lise 3.ncü sınıf öğrencilerine yönelikti.