Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi M. Batu Kepekcioğlu ” ‘Tek Saflı Cami’den ‘Tek Saflı Mescit’e: Yeni Bir Cami Denemesi” adlı konferansında camilerin İslâm tarihi içindeki tipolojik ve morfolojik dönüşümlerinden bahsetti. Önerdiği “Tek Saflı Cami” projesinin oluşum aşamaları ve mescide dönüşüm süreci üzerinde durarak konvansiyonların dışına çıkan tasarım kararlarına değindi. Yoğun ilgi gören sunumda mimari yarışma deneyimlerinden de bahseden Dr. M. Batu Kepekcioğlu, katılımcıların “Tek Saflı Mescit” ile ilgili sorularını yanıtladı. Konferans, öğrencilerimizin ve üniversitemiz öğretim üyelerinin katıldığı mimari tartışma ile sona erdi.