Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü hocalarımızdan Dr.Öğr.Üys.Sevinç ÇELİKYAY ve Arş.Gör.Sibel ALGÜL  3.ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI’ nda karma sergiye katılmışlardır. Sergi; Sakarya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi dönem başkanlığında 20-23 Nisan 2018 Göynük/Kemer ‘de açılmıştır.

                                                                                                       Dr.Öğr.Üys.Sevinç ÇELİKYAY

Ipek, yün ve pamuklu iplikler kullanılarak elde dokunmuştur.Daha sonra yünle dokunan bölümler özel teknikle keçeleştirilmiştir.

                                                                                                         Arş.Gör.Sibel ALGÜL

Yün keçe kullanılarak keçeleme yöntemi ile ejderha motifinden esinlenilerek yapılmıştır.