Etiket arşivi: Mobil Üniteler Çalıştayı

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tetöp (Türkiye Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrenci Platformu) İşbirliği İle Türkiye Genelinde Mühendislik ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencilerine Ev Sahipliği Yapıyor

 TETÖP HAKKINDA BİLGİLENDİRME : (Türkiye Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Platformu)

TETÖP üç yıl önce Türkiye çapında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından  kurulmuş  olan,  Endüstri Ürünleri Tasarımı  mesleğinin  toplum tarafından tanınmasını, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri arasında  birlik ve  beraberliği kuvvetlendirmeyi amaçlayan, öğrenci inisyatifli  önemli bir platformdur.   

TETÖP, 2012 Şubatının  ilk haftasında CNR EXPO’da yapmış olduğu Ev-Ofis çalıştayı dahil olmak üzere,Türkiye çapında toplam altı  çalıştay düzenlemiştir.  Bugün Türkiye’de toplam 20 Üniversiteden ikişer temsilcisinin bulunduğu; ETMK (Endüstri Ürünleri Tasarımı Meslek Kuruluşu),  İMMİB (İstanbul Maden Metaller İhraçatçı Birlikleri), OMSİYAD(Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği), İstanbul Mimarlar Odası gibi kurumların tanıdığı, desteklediği büyük bir platform haline gelmiştir. Bu organizasyonun yürütücüsü Fakültemiz Sanat Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı  Bölümü öğrencisi Esin Tek Prendergast’dır.  2011 – 2012  öğretim yılı başından bu yana TETÖP’de yürütme kurulu temsilcisidir. Sayın Predengast Ankara’da  yapılan “Yaratıcı Düşünce” çalıştayında Dr. Hakan Gürsu ile yapılan çalıştaya toplam 70 öğrenci  ile katılmış,  CNR- EXPO fuarında TETÖP  ve Ev- Ofis çalıştayında organizatör olarak görev yapmıştır.  Bu platformda fakültemizden Aytaç uçar  (İç mimarlık öğrencisi(EÜT’da çap yapmaktadır) , Arif Görkem Akkaya (ET),   Sevim  Tekin (İç mimarlık bölümü öğrencisi) ve  Fatma Türkbeyler (ET) yer almaktadır.

24-25-26  Şubat 2012 tarihlerinde çok önemli bir Sosyal Sorumluluk projesi olan  “Deprem İçin Mobil Üniteler Çalıştayı”  Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde  ETMK (Endüstri Ürünleri Tasarımı Meslek Kuruluşu), V EFA Grup (Prefabrik Sistemler Grubu), Mimarlar Odası sponsorluğunda,  AKUT ve Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi  işbirliği içerisinde  25 öğrencinin katılımı ile  “Deprem için Mobil Üniteler Tasarımı” çalıştayını gerçekleştirecektir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd.Doç. H. Eser Tezeren, ünlü Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Öğr. Gör. Armağan Birgil,  ünlü bir Endüstri Tasarımcı ve Seramik Sanatçısı ve fakültemiz Öğr. Gör. Kadir Demir  çalıştay süresince danışman olarak çalıştayda görev alacaklardır. AKUT  kuruluşundan   deprem konusunda uzman olan Önder Turan ve  Harun Öngören  ve diğer mensuplar çalıştay süresince  öğrencileri  bilgilendirmeyi ve desteklemeyi onaylayarak bu önemli çalışma içerisinde görev almışlardır. Öğrencilere briefing vererek, ürün tasarımına yön vereceklerdir. Proje gruplarına yol gösterici “mentör”leri(yol göstericiler)  Doğuş Üniversitesi STF ENTAS Araş. Gör. Saliha Dönmez, Marmara Üniversitesi ENTAS mezunu Seza Yiş, Mimar Sinan ENTAS mezunu Begüm Tomruk,ODTÜ MEZUNU, Elektrik  Elektronik mühendisi Asım Emre Akan , Yedi tepe ENTAS Mezunu  Ezgi Konuk,    İTÜ ENTAS mezunu Mehmet Mert Sezer bu çalışmaya katılacaktır.Toplamda 25 katılımcı, 7 organizatör, 5 mentör ve 3 danışman öğretim üyesi bu  proje için gece gündüzlü çalışarak   deprem sonrasında mağduriyeti gidermek ve felaketzedelere çare bulacak ürün tasarımlarını gerçekleştirmek için bütün güçleri ile çalışacaklardır. Çalışma sonrasında ortaya çıkan ürünler VEFA grubu yetkililerine sunularak üretim için seçilmiş ürünleri geliştirerek endüstriye tanıtılacaktır.

Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri bu çalışmayı İKSV tarafından organize edilen Tasarım Biennalinde “Kusurluluk, Yıkım, Yokoluş” başlığı ile yer alacak ve tasarımlarını gerçekleştirdikleri ürünleri  topluma bir sergi ile sunacaklardır.