Etiket arşivi: GreenAge Sempozyumu

GreenAge Sempozyumu

6,7,8 Aralık 2010 tarihlerinde Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenecek olan GreenAge sempozyumu, yapılı çevreden doğal çevreye, toplumdan bireye uzanan farklı ölçeklerde yeşil/ekolojik çözümlerle farkındalık yaratmayı hedeflemekte ve bu nedenle yeni adımı YEŞİL ÇAĞ olarak tanımlamaktadır.

Yeşil Çağ insanlığın çevreye olan farkındalığının geliştiği en önemli dönemdir. Bu değişim sürecinde, iklim değişimi, karbon salınımı ve enerji verimliliğine yönelik kaygılar ekolojik planlama, mimarlık ve tasarım ölçeklerinde rol alan tüm paydaşların sürece katılımını kaçınılmaz kılmaktadır. Az tüketen ve az kirleten tasarımlardan yola çıkarak doğadaki ayak izlerimizin küçültülmesi ve ekolojik bilincin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması sempozyumun temel amacı olacaktır.

Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Hacer Kocaman

 “Türk Sanayisinde Yeni Ürün Tasarım Sorunu, Gelişimi ve Bir Küresel Ürün Tasarım Sürecinin Değerlendirilmesi” ve

“Keçe’nin Çağdaş Sanatta Geleneksel Bir Türk El Sanatı Olarak Değerlendirilmesi”

başlıklı iki bildirisi ile,

Araştırma Görevlisi Esra Nasır da

“Ayakkabı Tasarımında Moda Sisteminin Ötesine Geçmek”

başlıklı bildirisiyle katılmaktadır.