Etiket arşivi: footwear design

5th International Conference on Design Principles and Practices

Ar.Gör. Esra Bici Nasır 2-4 Şubat tarihleri arasında Sapienza University, Rome’da düzenlenen  5th International Conference on Design Principles and Practices konferansında üniversitemizi temsil ederek, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezine dayanan  ‘One Product but by Two Different Disciplines: Research on How Product Designers and Fashion Designers Get Involved with Shoe Design’ başlıklı bildirisini sunmuştur. Bu bildiride (endüstriyel) ürün tasarımcıları ve moda tasarımcılarının ayakkabı tasarımına yaklaşımları kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama, her iki disiplinden olan tasarımcıların tasarım yöntemi, aldığı eğitim ve gözettikleri öncelikler çerçevesinde yürütülmüştür. Sunumda konuyla ilgili gerçekleştirilen alan çalışmasına yer verilmiştir. Dinleyicilerin soruları cevaplanarak benzer konularda çalışan akademisyenlerle bağlantılar kurulmuştur.