Etiket arşivi: ETAK

14. Dönem ETAK Toplantısı Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Evsahipliğinde Gerçekleştirildi

SONY DSC

Endüstri Ürünleri Tasarımı Akademik Konseyi (ETAK) 14. Dönem toplantısı 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi evsahipliğinde gerçekleştirildi.

ETAK-Endüstri Ürünleri Tasarımı Akademik Konseyi, üniversite sistemi içinde lisans veya lisansüstü eğitimi veren endüstri ürünleri tasarımı/endüstriyel tasarım bölümleri arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, lisans/lisansüstü eğitim, öğretim ile tasarım araştırma ve uygulamaları konularında toplumsal ve akademik paydaşları bilgilendirmek amacıyla kurulmuş bir konsey. Yılda iki kez toplanan konseye Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren üniversitelerin bölüm başkanları ve temsilcileri katılıyor.

Endüstri Ürünleri Tasarımının güncel sorunlarının tartışıldığı toplantıya aşağıda adı geçen üniversitelerin yanı sıra TETÖP (Türkiye Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrenci Platformu) temsilcileri de katılarak öneri ve isteklerini sundular.

Katılımcı Üniversiteler:

Anadolu Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kadir Has Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

ETAK 2010 Toplantısı

Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Akademik Konseyi-ETAK 15 Mayis
2010 günü Izmir Ekonomi Üniversitesi’nde 8. olağan
toplantısını gerçekleştirdi.

Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden Öğr. Gör. Dilek Hocaoğlu’nun da katıldığı toplantıda en önemli gündem maddesi olarak Endüstriyel Tasarımın
“Temel Alan” olması konuşuldu.