Etiket arşivi: Esra Nasır

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarından Ar.Gör. Esra
Bici Nasır, 27-29 Nisan 2011 tarihlerinde Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu’na üniversitemizi temsilen, ‘Tasarım Eğitimini Lisans Öncesinden Temellendirmek’ başlıklı bildirisiyle katılmıştır.

Konuşmacı Katılımcı: Ar.Gör. Esra Bici Nasır (Doğuş Üniversitesi)

Bu bildiride, öğrencilerin ortaöğretim döneminde, endüstri ürünleri tasarımı bölümlerine girmek için oluşturdukları her iki altyapı; merkezi sınav hazırlığı ve yetenek sınavı hazırlığı; ve bu altyapıların tasarım eğitimine etkileri gündeme getirilmiştir.

Oturum Başkanı: Dr.Hakan Gürsu

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden tecrübeli eğitimci ve profesyonel başarıları ile adından sıkça söz ettiren tasarımcı Dr.Hakan Gürsu’nun başkanlığını yaptığı oturumda, tasarım eğitimi alanındaki uzmanlığı ile Dr. Canan E. Ünlü’nün (ODTÜ) de katılımıyla tasarım eğitimiyle ilgili mevcut altyapılar tartışılmış ve günümüzdeki ve gelecekteki tasarım eğitimine etkileri güncel verilerle irdelenmiştir.

Konuşmacı Katılımcı: Dr.Canan E. Ünlü

Öğrencilerin ve tasarım alanından öğretim elemanlarının ilgi ile izledikleri ve katılımda bulundukları oturum, tasarımın geleceğe yönelik altyapısı ile ilgili bir tartışma ortamı oluşturmuştur. Öneriler sunulmuştur.

GreenAge Sempozyumu

6,7,8 Aralık 2010 tarihlerinde Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenecek olan GreenAge sempozyumu, yapılı çevreden doğal çevreye, toplumdan bireye uzanan farklı ölçeklerde yeşil/ekolojik çözümlerle farkındalık yaratmayı hedeflemekte ve bu nedenle yeni adımı YEŞİL ÇAĞ olarak tanımlamaktadır.

Yeşil Çağ insanlığın çevreye olan farkındalığının geliştiği en önemli dönemdir. Bu değişim sürecinde, iklim değişimi, karbon salınımı ve enerji verimliliğine yönelik kaygılar ekolojik planlama, mimarlık ve tasarım ölçeklerinde rol alan tüm paydaşların sürece katılımını kaçınılmaz kılmaktadır. Az tüketen ve az kirleten tasarımlardan yola çıkarak doğadaki ayak izlerimizin küçültülmesi ve ekolojik bilincin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması sempozyumun temel amacı olacaktır.

Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Hacer Kocaman

 “Türk Sanayisinde Yeni Ürün Tasarım Sorunu, Gelişimi ve Bir Küresel Ürün Tasarım Sürecinin Değerlendirilmesi” ve

“Keçe’nin Çağdaş Sanatta Geleneksel Bir Türk El Sanatı Olarak Değerlendirilmesi”

başlıklı iki bildirisi ile,

Araştırma Görevlisi Esra Nasır da

“Ayakkabı Tasarımında Moda Sisteminin Ötesine Geçmek”

başlıklı bildirisiyle katılmaktadır.