Etiket arşivi: 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE CUMHURİYET KADININ KAZANIMLARI SEMPOZYUMU VE ULUSLAR ARASI KADIN SANATÇILAR VE KADIN ÜRETİCİLER SERGİLERİ

_MG_6604 (Medium)

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE CUMHURİYET KADININ KAZANIMLARI SEMPOZYUMU VE ULUSLAR ARASI KADIN SANATÇILAR VE KADIN ÜRETİCİLER SERGİLERİ

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi ve Ataşehir Belediyesi işbirliği ile 7-10 Mart 2013 tarihlerinde Cumhuriyetin Türk kadınına, sanata katkılarını vurgulamak amacı ile Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin ana teması olan ülkemizin farklı yörelerinde kaybolmakta olan sanatları ve ürünleri devam ettirmekte olan yöresel üretici kadınlarımızın İstanbul’da toplanıp, ürünlerini ve kendilerini panelde, sergilerinde tanıtmaları, ürünlerini satarak gelir elde etmelerini sağlamaktı. Bu amaçla 25 ilimizden getirilen 50 ye yakın üretken kadımız panellere, oturumlara, tiyatrolara katılıp, satışlarını gerçekleştirdiler. 2420 Rotary vakfının desteği ile kadınlarımıza finansal olarak işlerini geliştirebilmeleri amacı ile Mikro kredi uygulaması anlatıldı. Gelecek yıllarda üretken kadın sayımızın arttırılarak, ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversitelerin desteğini alarak “El Emeği Göz Nuru” ürünlerin sayısının arttırılarak tanıtılması için çalışmalar başlatılacaktır.

Etkinlikte paralel olarak bir çok faaliyet gerçekleştirilmiştir; Cumhuriyet ve Kadın oturumu, Kadın ve Sanat Oturumu, Uluslararası Sanatçılar Sergisi, Tiyatro oyunları, Film gösterileri, Konserler Ataşehir halkının, üniversite camiasının ve sivil toplum kuruluş üyelerinin katılımı ile çok renkli ve ses getiren bir Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına sahne olmuştur.

Etkinliğin 3.günü Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet İlan edildiği dönemde kadın ve erkeklerin giydiği orijinal giysiler ile yapılan defile büyük ilgi toplamıştır. Doğuş üniversitesi yaklaşık 250 elbiseden oluşan koleksiyondan seçilen giysileri bu etkinlik nedeniyle defile komitesine vermiştir.

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde yer alan Doğuş Üniversitesi dekanı Prof.Nazan Erkman, TÜKD Genel Başkanı Av.Nazan Moroğlu, Ataşehir Belediyesi genel Koordinatörü Gamze İlgezdi, TÜKD kadıköy Şube Başkanı Hülya Yüksel Dünya Kadınlar Gününün Üretken kadınlar ile farklı ve çoşkulu bir temada kutlanmasından ve bu çalışmada kadınlar olarak işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Projenin hedefi gelecek yıllarda finansal olarak desteklenecek yöresel ürünlen üreten kadınların sayısının arttırılmasıdır.

Bu projenin önemi ülkemizin değişik yörelerinde geleneksel sanatlarımızı üreten ve ailelerine sanat yolu ile katkıda bulunan kadınlarımızın ürünlerini topluma tanıtmak ve sivil toplumlar aracılığı ile iş alanları açarak  destek vermektir. Bu  amaçla da Adıyaman, Edirne, Sivas, Alanya, Burdur, Bartın gibi illerimizden pek çok kadın üretici İstanbul Doğuş Üniversitesinde üretimlerini topluma tanıtmış,  Üretken Kadınlarımız El Ürünü Göz Nuru Emek Sergisi başlığı altında eserlerini sergilemiş ve etkinlik kapsamında oturumlar yapılmıştır. Yöresel ürünler arasında Adıyaman besibebek, Edirne sabun, Sivas kemik tarak, ağızlık ve yöreye özgü ürünler, Alanya ipekli dokuma ve koza ürünler, Burdur alacalar ve Bartın tel kırma bulunmaktadır.

Amaç, üretici kadınlarımıza mikro kredi bularak iş sahibi olmalarına destek vermek, aile ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak ve bu projenin tüm üniversitelerde uygulanmasına öncülük etmektir.

Etkinlik kapsamında alacak olan diğer bir faaliyette, uluslar arası sergidir ve sergide İtalya,  L’aquila Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeleri İtalyan Sanatçı öğretim üyeleri   Lea Constabile, Primarosa Cesarini Sforza, Susanna Talayero  ve Doğuş Sanat ve Tasarım Fakültesi sanatçı-öğretim üyeleri  Nazan Erkmen,   Ayşe Özel,   Serap Eyrenci, Irmak Akçadoğan,   Ezgi Karaata,   Duygu Beykal, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden    Şerife Atlıhan, Günay Atalayer’ın eserleri bulunmaktadır.

7 Mart 2013 günü yapılacak Sempozyumun;

I. oturumunda “Cumhuriyet ve Kadın” konusunda TÜKD Genel Başkanı Av. Nazan Moroğlu, Orhan Karaveli, Prof. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Afife Batur,

II. oturumda “Kadın ve Sanat” konusunda Prof. Şerife Atlıhan ,  Sanatçı Ayşe Lebriz Berkem,  Ressam Elvan Kolçak Öksüm, Prof. Meriç Hızal, Prof. Devrim Erbil  görüşlerini bildirmiştir.

Etkinliği organize eden Doğuş Üniversitesi Grafık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nazan ERKMEN ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şube Başkanı Hülya YÜKSEL kaybolmakta olan yöresel ürünlerimize yönelik başlatılan bu çalışmanın devamının gelmesi için işbirliklerini devam ettireceklerdir.

Saygılarımızla

Doğuş Üniversitesi                                        TÜKD Kadıköy Şubesi

Prof.Dr. Nazan ERKMEN                               Matematik Yük.Müh.Hülya YÜKSEL

On the 8th of March, International Women’s Day: Symposium on the Attainments of Republic’s Women and International Female Artists and Female Domestic Manufacturers Exhibition

 

Doğuş University, Faculty of Arts and Design in collaboration with Turkish Association of University Women’s Kadıköy branch and Ataşehir Municipality held various activities concerning International Women’s Day between the dates of March 7-10, 2013 in order to highlight the contributions of Turkish Republic’s to women and art.

The main concern of the events was to support domestic female manufacturers who revive vanishing local arts and artistic products by gathering them all in Istanbul and providing them the opportunity to introduce themselves in panels as well as to exhibit their products for sale and gain financial support. During the events, 50 women from 25 different cities of Turkey attended to panels and theatres and sold their products. With the support of 2420 Rotary Foundation, the application of micro-credit was introduced to women to make them aware of how they could support their manufacturing. In the future, other projects will be arranged in collaboration with universities from other parts of Turkey to increase the number of domestic manufacturing women and publicise their products.

During the events, many other activities were held simultaneously such as Turkish Republic and Woman Panel, Woman and Art Panel, International Female Artists Exhibition, Theatre Plays, Film Exhibitions and Concerts in which the residents of Ataşehir, university scholars and civil society members showed great interest. By means of these, the university had witnessed a very colourful and entertaining celebration of International Women’s Day.

On the third day of the events, a dress parade was performed by Doğuş University, Faculty of Arts and Design students in which the original female and male garments from the very early period of Turkish Republic were exhibited. This event was a great success.

The Dean of Doğuş University, Faculty of Arts and Design, Prof. Nazan Erkmen, General President of TÜKD, Nazan Moroğlu (Lawyer), General coordinator of Ataşehir Municipality, Gamze İlgezdi, President of TÜKD Kadıköy branch, Hülya Yüksel, expressed their enjoyment for carrying out their collaboration as women and the joyful celebration of International Women’s Day.

The importance of this project arises from its aim to support and introduce women from different provinces of Turkey who revive vanishing local arts and support their families by means of art as well as to initiate new lines of business via the effort of civil society. In pursuit of this aim, many different domestic female manufacturer from cities like Adıyaman, Edirne, Sivas, Alanya, Burdur, Bartın, introduced their products in Doğuş University and displayed their works as a part of the exhibition called “Productive Women’s Hand and Eye-straining Works” as well as attended to panels. The domestic manufactured products include Adıyaman’s besibebek, Edirne’s soup, Sivas’s bone comb, cigarette holder, Alanya’s silk fabrics, Burdur’s multicoloured fabrics and Bartın’s wire works.

Artists/Scholars, Lea Constabile, Primarosa Cesarini Sforza and Susanna Talayero, from the Academy of Fine Arts of L’Aquila, artists/scholars, Nazan Erkmen,   Ayşe Özel,   Serap Eyrenci, Irmak Akçadoğan,   Ezgi Karaata,   Duygu Beykal, from Doğuş University, Faculty of Arts and Design and artists/scholars, Şerife Atlıhan and Günay Atalayer, from Marmara University, Faculty of Fine Arts contributed to the International Female Artist Exhibition with their works.

The programme of the Symposium on March, 7, 2013:

I.               Session: General President of TÜKD Nazan Moroğlu (Lawyer), Orhan Karaveli, Prof. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Afife Batur on “Turkish Republic and Woman”

II.             Session: Prof. Şerife Atlıhan,  Artist Ayşe Lebriz Berkem,  Painter Elvan Kolçak Öksüm, Prof. Meriç Hızal, Prof. Devrim Erbil on “Woman and Art” 

The organizer of this event, the Dean of Doğuş University, Faculty of Arts and Design, Prof. Nazan ERKMEN and the President of Turkish Association of University Women’s Kadıköy branch, Hülya YÜKSEL, will continue their collaborations to support the vanishing local arts and products.