SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜÇ YENİ BÖLÜMLE EĞİTİME BAŞLIYOR. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, MODA TASARIMI, OYUNCULUK BÖLÜMLERİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR.

01

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi halen mevcut Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Türkçe Grafik Bölümüne ilaveten İngilizce Grafik Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Oyunculuk bölümlerini açmış bulunuyor. Her yaştan ilgili aday öğrencilerimizin başvurabileceği ve keyifle eğitim görebilecekleri yeni bölümlerimizde alanın önemli sanatçıları, tanınmış isimleri eğitim verecekler. Fakültemiz şimdiye kadar 1000’nin üstünde mezun vermiş bulunmaktadır ve  şu anda da 900’e yakın öğrenci eğitim görmektedir.  Misafir öğrenciler, ve Erasmus Socrates öğrencileri de ayrıca fakültemiz öğrencileri arasında yer almaktadır. Arzu eden öğrenci seçtiği Lisans programına başlamadan önce Hazırlık Bölümünde  1 yıl İngilizce Dil eğitimi görebilir. Öğrencilerimiz Yetenek sınavı gerektiren bölümler için Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nin herhangi bir puan türünden en az 150 ham puan almış olmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavına başvurmak isteyen öğrenciler, Dekanlığa ve Kurumsal İletişim Birimine başvurabilirler, Web üzerinden dijital form doldurup, Dekanlığa gönderebilirler.

 Yeni Açılan Bölümlerimiz:

  1. OYUNCULUK BÖLÜMÜ (Yetenek sınavı-yazılı ve sözlü)

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan oyunculuk bölümünün temel amacı gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç oyuncular yetiştirmektir. Ayrıca sinema, tiyatro, televizyon dünyasına eğitimli oyuncular kazandırmak, bu alanda donanımlı öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıllık lisans programı süresince adaylara en temelden en ileri seviyeye kadar donanımlı oyunculuk eğitimi yanında kuram ve kültür dersleri ile öğrenciyi akademik formasyon kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezun olacak öğrenciler sinema ve dizi sektöründe oyuncu olmanın yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda oyun yazarı, yönetmen, tiyatro yöneticiliği, tiyatro eğitmenliği vb. alanlarda çalışabilecek donanıma sahip olacaklardır. Kullanacakları unvanlar, oyuncular için (aktör/aktris), tiyatro sanatçısı, tiyatro eleştirmeni, rejisör/yönetmen vb.dir.

Öğrenci Kontenjanları: (6 Tam burslu, 54 % 50 Burslu)

02

2. MODA TASARIMI BÖLÜMÜ (Yetenek sınavı)

Moda Tasarımı Bölüm öğrencileri dört yıllık eğitim ve öğrenimleri süresince yetenek ve yaratıcı düşüncelerini geliştirirken, kültür-sanat-teknoloji kavramlarıyla bütünleşmiş, estetik, çağdaş bilgi ve teknik becerilerle desteklenmiş, etik değerlere sahip, sektörün gereksinimlerine uygun, yaratıcı ve özgün fikirler üretebilen, tasarımcılar olarak gerekli donanıma sahip olacaklardır. Moda Tasarımı Bölümünün akademik kadrosu, sektörde söz sahibi olan çağdaş, donanımlı, yurtiçi ve yurtdışı eğitim tecrübesine sahip hocalardan oluşmaktadır. Bölüm hocaları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini nitelikli bir şekilde geliştirmelerine büyük önem vermektedir. Bu amaçla bölüm hocalarımız sahip oldukları uluslararası ve ulusal deneyimlerini bölüm öğrencileriyle paylaşarak çözüm odaklı düşünebilen ama aynı zamanda sanat ve tasarım normlarını dikkate alarak fikir üretebilen başarılı Moda Tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Moda Tasarımı Bölümü mezunları dokuma, baskı, giysi tasarımcısı, yönetici, iplik üreticisi, kumaş üreticisi, tekstil firmalarının satış, planlama ve pazarlamasından sorumlu olabildiği gibi; sektörde ve kendi atölyelerinde bağımsız olarak çalışabilirler. Erasmus programı anlaşmalı kurumları ile öğrenci değişim programlarına katılabilirler. Kullacakları unvanlar, moda tasarımcısı, tekstil tasarımcısı, merchandiser, satın alma sorumlusu ve müdürü vb.dir.

Öğrenci Kontenjanları: (6 Tam burslu, 54 % 50 Burslu)

03

3. GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ (TS-2)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün temel amacı, uluslararası alanda gastronomi konusunda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmek ve Türk mutfağının çeşitli yayınlar, çalıştaylar ve projelerle tanıtılmasıdır. Ayrıca, uluslararası şeflerle dünya mutfakları konusunda bölüm öğrencilerimizin bir arada farklı projeler üreterek sektöre yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri, klasik yemek pişirme teknikleri, Fransız, Türk, Osmanlı, Akdeniz, Uzakdoğu ve modern mutfak teknikleri, pastacılık sanatı, çikolata hazırlama teknikleri, sanat ve yemek tarihi, dünya mutfak kültürü, yabancı dil, yiyecek içecek işletmeciliği, besin güvenliği ve hijyen, beslenme, gıda kontrol mevzuatı gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Kendi işlerini kurmayı planlayan öğrencilerimiz için de genel işletme, girişimcilik ve cathering gibi alanlarda da eğitilmektedirler.

Mezun öğrenciler, yiyecek içecek işletmeciliği ve otel işletmelerinin mutfaklarında veya kendi işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler. Meslek liselerinde uygulamalı derslerde eğitmenlik yapmanın yanı sıra yemek yazarlığı, yiyecek-içecek müdürlüğü, yeme-içme denetleme gibi çok çeşitli görevlerde bulunabilirler.

Öğrenci Kontenjanları: (6 Tam burslu, 54 % 50 Burslu)

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki diğer bölümlerimiz Grafik (Türkçe), Grafik (İngilizce), Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleridir. Bu bölümlerden Grafik (Türkçe) ve Grafik (İngilizce) Bölümleri özel yetenek sınavı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü TS-2, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ise MF4 puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

4. GRAFİK BÖLÜMÜ (İngilizce/Türkçe) (Yetenek Sınavı)

Grafik Bölümünün temel amacı afiş, logo, ambalaj, billboard, kitap, dergi, tanıtım filmleri gibi yazılı ve görsel yayın organları aracılığı ile belirli bir mesajı ya da konuyu sanatsal olarak ifade edebilme becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Öğrencilerin sanatsal konudaki bilgi ve fikirlerini geliştirmeyi hedefleyen bir çizgide eğitim veren Grafik Bölümünün eğitim kapsamında sanat tarihi, sanat ve desen, fotoğrafçılık, animasyon, grafik tasarım, illüstrasyon, kurumsal kimlik gibi dersler bulunmaktadır. Çalışma alanlarının geniş olduğu bu bölümden mezun olan öğrenciler grafik tasarımcısı unvanı alarak, reklam sektöründe sanat yönetmeni, sanat danışmanı, tasarımcı olarak, resim sanatçısı olarak çalışabilmekte ayrıca serbest olarak amblem, ambalaj tasarımı, afişler, çeşitli kataloglar hazırlama işlerini kendi firmalarında tasarımcı olarak icra edebilmektedirler.

Öğrenci Kontenjanları: (6 Tam burslu, 54 % 50 Burslu) Türkçe

(6 Tam burslu, 54 % 50 Burslu) İngilizce

5. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (TS-2 Puanı)

Görsel İletişim Bölümü,  Görsel sanatlar ve iletişim düşüncesini bir bilgiyi/bir mesajı alıp, bunu en uygun sözcük ve görüntü ile kullanarak görsel form içinde aktarımını hedefler. Renk,ışık, hareket ve imge bu fikrin  yaratımı içinde yer alır. Dersler görsel sorunlar ve çözümlerine ilişkin kuramsal bilgiler ve üretim biçimleri üzerine odaklanır.  İletişim stratejilerinin planlanması ve etkili görsel ürünler ( film, belgesel, animasyon, video, fotoğraf ve reklam.) yaratımına yönelik olan dersler öğrencilerin yaratıcılıklarını keşfettiği, becerilerini geliştirdiği ve çoklu medya ortamı içinde yaşayarak öğrendikleri konuları kapsar. Bölümden mezun olan görsel iletişim tasarımı öğrencileri, sinema-televizyon alanında yönetmen, senarist, kameraman, program sorumlusu,  moda- ürün ve reklam fotoğrafçılığı, reklam ajansalarında metin yazarı,  iletişim stratejisti, sanat yönetemeni,  sosyal medya iletişimi ve marka yönetimi ile  kurum kimliği tasarımcılığı gibi iletişimin tüm alanlarında aldıkları eğitim doğrultusunda mesleklerini icra edebilir, bu alanlarda  master ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Öğrenci Kontenjanları: (5 Tam burslu, 10 % 75 Burslu, 35 % 50 Burslu)

6. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (MF-4 Puanı)

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün temel amacı, günlük yaşantımızda karşımıza çıkan her türlü ürünün tasarımı için gerekli teknik, işlevsel, ergonomik ve yaratıcı ürünlerin tasarımı için gerekli bilgi ve beceriyi öğrencilere kazandırmaktır. Bu eğitim kapsamında öğrenciler, sanat tarihi, malzeme bilgisi, tasarım, yapım ve üretim teknikleri, bilgisayarda tasarım, kimlik, ürün pazarlama gibi dersler alarak bir ürünün tasarımına giden yolda ortaya çıkan her türlü veriyi analiz edip çözümleyerek mesleki platforma hazırlanırlar. Endüstri Ürün Tasarımcılarının çalışma alanları, kullanıma yönelik her türlü elektronik beyaz eşya, mobilya, aydınlatma, otomotiv, takı ve mücevher, kamusal alan ürünleri, ambalaj tasarım, ev aletleri gibi seri ürün üretimi yapan firmaların tasarım veya Ar-Ge bölümlerinde çalışabildikleri gibi kendi tasarım atölyelerini de kurup serbest çalışabilirler.

Öğrenci Kontenjanları: 6 Tam burslu, 19 % 75 Burslu, 35 % 50 Burslu)

7. MİMARLIK (MF-4 Puanı)

Dünyanın en eski mesleklerinden birisi olan ve popülaritesini hala koruyarak en çok tercih edilen meslek grupları arasında yer alan Mimarlık Bölümünün temel amacı, daha kaliteli bir fiziksel çevre yaratacak ve toplumumuzdaki mimari kültürel gelişime katkıda bulunacak aynı zamanda uluslararası arenada rekabet edebilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir. Uzun yıllar boyunca, kullanıcılarının ve toplumun hayatına yön verecek yapılar ve yapı toplulukları yaratacak mimarlık öğrencilerine bu sorumlulukların bilincini vermek, hem günümüz teknolojisi hem de sürdürülebilirlik ile uyumlu eserler bırakmaları sağlamak bölümün eğitim çizgisini oluşturmaktadır. Sanat ve Tasarım fakültemizde yer alan bölümün zengin ve donanımlı kadrosu ile amacına uygun hazırlanmış müfredatı, öğrencilere mezun olduklarında, alanlarında çalışabilmeleri için gerekli donanımı sağlayacak kriterleri oluşturur.

Öğrenci Kontenjanları:  7 Tam burslu, 18 % 75 Burslu, 45 % 50 Burslu

8. İÇ MİMARLIK (MF-4 Puanı)

İç Mimarlık Bölümü iç mekânların kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik estetik, teknolojik, ekonomik çözümler ile organizasyonunun ve tasarımının yapılmasıdır. Bu doğrultuda İç Mimarlık Bölümü, malzeme ve teknolojik alandaki yeni gelişmeleri mekan tasarımına aktararak öğrencilere işlevsel, simgesel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve çağdaş çözümler üretmelerine yardımcı olacak her türlü bilgi ve beceriyi sunmaktadır. Bölüm mezunları mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde; mobilya ve inşaat sektörlerinde tasarımcı, uygulamacı, kontrolör ve danışman olarak görev alabilirler.

Öğrenci Kontenjanları:  6 Tam burslu, 9 % 75 Burslu, 45 % 50 Burslu

04TÜM ÖĞRENCİLER YAN DAL VE ÇİFT ANADAL PROGRAMLARINI ALABİLİRLER! İKİ BÖLÜMDEN AYNI ANDA MEZUN OLABİLİR.

 YAN DAL PROGRAMI  3. yy, ya da  en geç 6. yy’da başlar. Öğrencinin ortalamasının  2.50 olması gerekmektedir.  Öğrenci Yetenek sınavına  girilmesi gereken bölümlerin yetenek sınavlarını kazanmakla yükümlüdür.   Kontenjan dahilinde not ortalamasına bağlı olarak yan dal yapabilir. Birden fazla yan dal alamaz,  aynı anda çift anadal ve yandal yapabilir.

 ÇİFT ANADAL PROGRAMI’na  2.72 not ortalaması ile ikinci dönemde başvurması gerekmektedir.   Ayrıca  tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve sınıf ortalamasında  % 20 başarılı öğrenciler arasında yer alması istenilmektedir. Yabancı Öğrenciler Türkçeleri Yeterli Olduğu  Takdirde yan dal ve çift ana dal  yapabilirler.

 ÜNİVERSİTENİN SPOR  VE KULÜP BAŞARILARI

Üniversitenin öğrencinin her alanda ilgisini karşılayacak ve destekleyecek, önemli öğretim görevlileri ve uzmanlarla çalıştığı kulüpleri ve spor alanları mevcuttur. Üniversitenin,  hemen,  hemen tüm spor alanlarında; Futbol, basketbol, salon futbolu, voleybol, plaj voleybolu, masa tenisi, satranç, kayak, masa tenisi, snow board, yelken yüzme gibi  pek çok alanda faaliyetleri ve ödülleri bulunmaktadır.

Bilhassa Yelkencilik alanında  ve dansta dereceleri  bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı:

Marmara Üniversitesi Yelken Yarışmasında 3.lük

Üniversitelerarası Yelken Yarışmasında 2.lik

Jimmy Kay Yelken  Yarışmasında 2.lik

Türkiye Yelken Şampiyonluğunda 4.lük

Üniversitelerarası Dans Şampiyonu, Özel Jüri Özel Ödülü’dür.

 Kulüplerden Bazıları :

Doğuştan Beşiktaşlılar Kulübü, Doğuştan Fenerbahçeliler Kulübü, Doğuştan Galatasaraylılar Kulübü, Doğuştan Trabzonsporlular Kulübü, Öğrenci Konseyi, Archi Doğuş Mimarlık Kulübü, Atatürkçü  Düşünce Kulübü, Bilişim Kulübü, Bilim Kurgu Ve Fantastik Kültür Kulübü, Çin Kültürü Kulübü, Dans Kulübü, Endüstri Mühendisliği Kulübü , Edebiyat Kulübu, Ekonomi ve Finans Kulübü,Girişimcilik Kulübü, Fikir Ve Kültür Kulübü, Hayvanseverler Kulübü, Hukuk Kulübü, İç Mimarlık Kulübü, İletişim Kulübü, İşletme Kulübü, Kontrol ve Otomasyon Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü, Mizah Ve Komedi Kulübü, Münazara Kulübü,Müzik Kulübü, Psikoloji Kulübü, Sanat Kulübü, Sinema Ve Fotoğraf Kulübü, Tiyatro Kulübü, Toplum Gönülleri Kulübü, Turizm Ve Gezi Kulübü, Uluslararası İlişkiler Kulübü, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Kulübü, Yabancı Öğrenciler Kulübü, Spor Kulübleri, Doğa Sporları kulübü, E – Spor kulübü,  Yelken, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç kulüpleri bulunmaktadır.

KARİYER GÜNLERİ

Üniversite tarafından düzenlenen Kariyer Günlerinde amaç öğrenciyi alanına hazırlamak, sektörle tanıştırmaktır. Davet edilen, ya da kendi isteği  ile gelen firmalar Üniversitemizde açtıkları standlarda öğrencilerin CV’lerini toplayarak, öğrencilerimize işe giriş ve mülakat teknikleri ile ilgili bilgi verirler, çalıştaylar düzenlerler. Etkili  CV düzenlenmesinin önemini, mükemmel bir CV sunumunun özelliğini, ve girişimcilik hakkında  öğrenciyi bilgilendirirler.

SEKTÖR GÜNLERİ

Sektör Günlerini genellikle Endüstri Mühendisliği Kulübü düzenlemektedir. Her yıl ayrı bir sektör seçilir, o sektörle ilgili firmalar ve uzmanlar alanı tanıtırlar. Bu amaçla öğrenciler alanlarına ait sektörleri tanırlar, mezuniyetten sonra çalışmak istedikleri kurumlar hakkında bilgi edinirler.

STAJLAR

Staj süreleri bölümlere göre 40 ya da 60 gün arasında değişiklik gösterir  İç Mimarlık, Mimarlık, Moda Tasarımı, Oyunculuk, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri 60,  Grafik  Bölümü 40 gün staj zorunluluğu koymuştur. Öğrenciler  ikinci sınıfta staja başlarlar. Stajla birlikte  erken çalışma yaşamına başlamak  öğrencilerin özgüvenlerini arttırmakta, piyasa deneyimlerini kazanma konusunda bilgi vermekte, bazen de  ikinci sınıftan part time çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 KULÜP ETKİNLİKLERİ

Öğrenci Kulüpleri Hayvan Barınaklarına Ziyaretler, Okul İçi Spor Turnuvaları, Dans ve Tiyatro Eğitimleri, Şiir Günleri, Ünlü Sanatçıların Davetleri, Konserler, Sergiler, Konferanslar  organize etmek gibi öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikleri kapsamaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ arasında kardeş okullara kitap, kırtasiye, defter kalem, spor malzemesi göndermek gibi faaliyetler yer almaktadır.   Doğuda Urfa, Trabzon, Sinop Erfelek, Afyon gibi kentlerde yer alan kardeş okullara destek verilmektedir. İstanbul ise Şile ve Arnavutköy’de yer alan ilköğretim kurumları ile ilgilenilmektedir.  İstanbul’da Şile ve  Karadeniz Arnavutköy bölgelerindeki ilköğretim okulları ile iletişim kurulmuştur.

Öğrencilerimiz Hayvan Barınaklarına, ormanlara giderek kimsesiz hayvanları himaye etmekte,  Türk Kızılayı’nın Gönüllüler Ordusunda  ve  Tema Gönüllü Ordusunda yer almaktadırlar. Buna benzer sayısız Sosyal Sorumluluk Projeleri öğrencilerimizi beklemektedir.

ERASMUS

Fakültemizde toplam 9 farklı ülkeden, 15 farklı üniversite ile Erasmus ikili anlaşmaları mevcuttur. Almanya (Fachhochschule Rosenheim), Belçika (Academie des beaux-arts de la ville de Tourmai), Bulgaristan (National Academy of Art), Yunanistan (Technological Educational Instute of Athens), İtalya (Politecnico Di Bari, Universita degli Studi “G. Di Annunzio” Chieti Pescara, Academy of Fine arts of L’Aquila, Universita Degli Studi Di Pavia, University of Sassari, Accademia Albertina delle Belle Arti) Litvanya (Kaunas University of Technology), Polonya (Lodz University of Technology, The Eugeniusz Geppert Academy of art and Design in Wroclaw), Romanya (Technical University “Gh. Asachi” of lasi Romania) ve Finlandiya (Satakunta University of Appleied Sciences) ‘daki çeşitli üniversitelerde eğitim görme imkânı bulan öğrencilerimiz uluslararası deneyim kazanmaktadırlar.

Ayrıca üniversitemiz Çek Cumhuriyeti (Brno University of Technology, Technical University of Liberec, Technicka Univerzita Ostrava), Almanya (Universitat Bremen, Fachhochschule Dortmund, Technische Universitat Dresden, SRH Hochschule Heidelberg, Baden-Wuettemberg Cooperative State University Heilbronn, Universitat Zu Köln, Universitat Trier, Eberhard Karls University of Tübingen, Fachhochscule Wedel), Danimarka (Copenhagen Business Academy, Roskilde University), İspanya ( EUSS, Escola Universitaria Salesiana de sarria associated, Universitat Politechnica de Catulunya / Barcelona College of Industrial Engineering, Universidad Loyola ETEA, University of La Rioja, Universidad Europa De Madrid, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Universitat Rovira I Virgili, Universidad De La Laguna, Fransa (Université du Littoral Côte d’Opale, Groupe Sup De Cola Rochelle, 3iL Ecole d’ingenieurs, Universite De Nantes, , Yunanistan (Democritus University of Thrace, University of Patras), Macaristan(International Business School Budapest, Szechenyi Istvan University, Szolnok University College), İtalya (Universita Degli Studi Del Sannio, Universita Di Bologna, Universita Degli Studi Di Catania, Universita Degli Studi Di Foggia, Universita Degli Studi Di Milano-Bicocca, Universita Degli Studi Di Parma, Universita Degli Studi Di PaVİA, Universita Degli Studi Roma Tre) Litvanya (Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology) Letonya (Riga Techical University, School of Business Administration Turiba) Hollanda (Tecnishe Universiteit Eindhoven, Saxion Hogescholen) Portekiz (Polytechnic Institute of Coimbra, The Higher Institute for Business Communication, Universidade Portucalense, Universidade Portucalense) Polonya (Politechnika Krakowska, University of Lodz, Lublin University of Technology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Radom Academy of Economics, Szczecinski University, Torun School of Banking, University of Warsaw, Collegium Civitas, Wszechnica Polska Higer School of Education Society in Warsaw,) Romanya (Vasile Alecsandri University of Bacau, Universitatea Tecnica Din Cluj- Napoca, Technical University “Gh.Asachi” of iasi Romania) İsveç (Linnaeus University) Finlandiya (University of Eastern Finland) Slovenya (University of Ljubljana) Slovakya (The Technical University of Kosice, Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre) ülkelerindeki üniversiteler ile Erasmus kapsamında öğrenci değişim programlarını uygulamaktadır.