Araştırma Görevlisi Can Diker, “10th World Media Economics & Management” konferansında bildiri sundu

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Can Diker, 23-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “10th World Media Economics & Management” konferansına katılarak “Common Policies on Sponsorship on Turkish Cinema” başlıklı bildirisini sundu. Her iki senede bir yapılan bu konferans, dünyanın gelişen ve değişen medya ekonomisi üzerinde akademik çalışmaları değerlendirmektedir.  Bir sonraki konferans, 2014 yılında Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da yapılacaktır.

Research Assistant Can Diker Attended the “10th World Media Economics & Management” Conference on  “Common Policies on Sponsorship on Turkish Cinema”

Res. Assist. Can Diker attended the “10th World Media Economics & Management” conference on  “Common Policies on Sponsorship on Turkish Cinema” during the dates of 23 – 27th May 2012. The conference held on the changing media economy of the world organized once in two years evaluating different academic researches. The next conference will take place in Rio de Janerio,  Brazil in 2014.