Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinde Yapılan Kariyer Günlerine Prof. Nazan Erkmen Katıldı

Gençleri doğru kariyer seçimine yönlendirmek amacıyla Adıgüzel Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilen 2. Kariyer Günleri’nde, bu sene “gelecek” konuşuldu. 300’e yakın ilköğretim ve lise öğrencisinin yer aldığı etkinlikte, her yaş grubu için ayrı etkinlikler düzenlendi.

İlköğretim öğrencilerinin meslek temsilcileri ile gelecekteki meslek seçimlerini konuştuğu günde, lise öğrencileri Prof. Dr. Güliz Erginsoy ve Prof. Dr. Nazan Erkmen’in gelecekteki toplumsal değişimler ve sanat üzerine sunumlarını izlediler. Prof. Nazan Erkmen Mustafa Kemal  Atatürk’ün sanata dair sözleriyle sanatın anlamını açıkladı, sanatçının topluma karşı görevlerinin ne olduğunu, sanatçı onuru ve meslekler  hakkında konferans verdi.

Küçükler, geleceğin mesleklerini dinlediler; büyükler, gelecekteki toplumsal değişimler ve sanata odaklandılar…

İlköğretim öğrencilerinin meslek temsilcileri ile buluştuğu bölümde; avukat, halkla ilişkiler uzmanı, üst düzey yönetici, veteriner, sanatçı gibi 10 farklı meslek grubu temsilcisi, yaptıkları işleri aktardılar. Mesleklerinin Türkiye’deki durumu hakkında bilgi veren temsilcilerinin sunumları, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Kariyer Günleri’nin lise etkinliklerinde 10’un üstünde üniversite yer alırken; sunum ve tartışmalar, Türkiye’nin 15 yıl içindeki değişimine odaklandı. Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güliz Erginsoy’un Dünya ve Türkiye’deki toplumsal değişimleri aktardığı konuşmasının ardından, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Erkmen; Türkiye’de güzel sanatların durumunu, bugünü ve geleceğini aktardı. Gün boyu süren etkinlik, yapılan sunumların ardından sona erdi.