Günlük arşivler: 18 Nisan 2012

Sanat Ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Arasında Ortak Proje Çalışması Başladı

Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,  İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi A. Hikmet Başaytaç ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Hocaoğlu, bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ortak proje çalışmasını başlattı. Erasmus öğrencilerinin de katılacağı, Kent Mobilyaları Tasarımı ve Proje dersleri kapsamında yürütülecek [hub] başlıklı çalışma Kadıköy Söğütlüçeşme Tren İstasyonu çevresi için gerçekleştirilecektir.  14 hafta sürecek olan projenin konusu:“Seçilen bölgenin iklimi, dokusu, endüstriyel ve kültürel mirası ve diğer çevre koşulları düşünülerek; kent merkezinden metro, müze vb. alanlara ulaşımı sağlayacak güzergah üzerinde; gezi yolu, park ve yürüyüş alanı, koşu parkuru, çocuk oyun alanı ve çeşitli dinlenme alanlarına duyulan ihtiyacı karşılayacak geçiş alanı ve kent mobilyaları tasarımı” olarak belirlenmiştir.

İspanya, Alicante Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim Üyesi Prof. Javier Sanchez Merina Fakültemizde Eğitim Verdi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından İspanya, Alicante Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Javier Sanchez Merina ile kurulan  işbirliği sonucunda  13-14 Nisan 2012 tarihlerinde  fakültemizde bir çalışma gerçekleştirildi. Mimarlık Bölümü öğrencileri ile yapılan çalışma“ Mimarlık ve Cinsiyet” başlıklı   konferans ile başladı. Prof. Merina, 2010-2011 ders yılında Alicante Üniversitesi’nde, Mimari Proje dersi kapsamında  ile   “Mimarlık ve Cinsiyet”  konusunda   yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş,ayrıca bu çalışmalarına öğrencileri ile birlikte bir süre önce İstanbul’da devam etmiştir. Prof. Merina, İstanbul’un  cinsiyet ve mekan bağlamında özellikle seçilmiş bir kent olup, 40 İspanyol öğrencinin  kenti, kentin dinamiklerini ve seçilen mekanları yerinde inceleme olanağı bulduğunu belirtmiştir. Bu anlamda Prof. Merina’nın aktardığı projeler, cinsiyet ve mekan anlamında ‘deneyim’ üzerinden ilerleyen yeni bir yönteme dair tartışma başlamasına zemin hazırladı. Prof. Merina  İstanbul’da öğrencileri ile birlikte yaptıkları çalışmalarla ilgili görselleri öğrencilere barkovizyon aracılığı ile sundu. Çalışmaya katılan öğrenciler  keyifli ve ilginç bir çalıştaya katılma fırsatını elde ettiler.

“Mimarlık ve C insiyet” başlıklı konferansın ardından Prof. Javier’in asistanı Duygu Mersin (UPC BarcelonaTech), Yrd.Doç.Dr.Sıla Durhan, Ar.Gör. Betül Orbey ve Araş.Gör. Özge Erkan ve 19 öğrencinin katılımı ile workshop çalışmalarına başlanıldı. Mimarlık Bölümü öğrencileri Malik Karani Arslan, Havvanur Taşkın, Mehmet Ali Kaba, İrem Apaydın, İzzet Okut, Rengin Sınanmış, Büşra Balcı, Öznur Karadeniz, Gamze Koç, Didem Beşikçi, Gözde Bergüzar Ersoylu, Aylin Akdağlı, Kemal Alkılıç, Ayşe Asli Akbulut, Evser Koyunbaba, Öznur Fırat, Merve Demir, Hasan Aydın, Kübra Özer çalışmaya katıldılar.Workshop’ın  amacı, öğrencilerin cinsiyet kavramı ile ilgili sorunlarına bir “mikro- mimarlık ürünü”  ile yaklaşmalarını sağlamak idi.   Cinsiyet kavramının mimarlık ürünlerini etkileyip etkilemediği,  mimarlığın toplumsal temalarla nasıl bir ilişki kurabileceği tartışmaya açıldı. Prof. Merina, bu anlamda her öğrencinin kendi bedeni üzerinde 1/1 ölçekte uygulayabileceği, “mikro mimarlık” ürününü, öğrencinin  amacına yönelik projeye uygun bir  tasarıma   dönüştürebilme gücüne sahip, yaratıma ve yoruma açık  br ürün olarak  tanımladı. Konu ile ilgili olarak cinsiyet temasına yaklaşım olgusunun  pozitif, ya da negatif ayrımcılık olarak değil, mimarlık aracılığı ile cinsiyetler arasında bir entegrasyon sağlayan bir kavram  olarak belirlendi.

Öğrenciler üçer-dörder kişilik gruplara ayrılarak kendi bedenleri ve çevresiyle ilişki kurarak, cinsiyet kavramının toplumsal boyutlarını  içerecek  bir mikro- mimarlık ürünü elde etmek üzere fikirler geliştirdiler. Atölyede gerçekleştirilen tartışmaların ardından   ilk prototipler oluşturulmaya başlandı. İlk günün sonunda çeşitli eskizler, ifade teknikleri ve malzemeler kullanılarak ön hazırlıklar tamamlandı, ikinci gün ise öğrenciler malzeme kararlarını vererek,  tasarlamaya devam ettiler.Tüm tasarımlar 1/1 ölçekli olarak bedenler üzerinde geliştirildi.6 ayrı grup tarafından gerçekleştirilen tasarımlar :İlk grup kendi deneyimleri üzerinden sorunsallaştırdıkları gece sokaklarda yürümekten çekinen kadın figürünü ele aldı. İkinci grup stadyum, konser gibi alanların girişinde ve çıkışında yaşanan izdihama karşı her iki cinsi de koruma amacı ile proje yaptı. Üçüncü grup  fiziksel iletişim ile tasarlanacak bir model geliştirdi. Dördüncü grup  renksiz ve eril olarak değerlendirdikleri kentsel peyzaja yayılabilecek bir model üzerinden ilerledi. Beşinci grup  emziren bir annenin kamusal mekandaki konforuna yönelik çalışmalar geliştirdi. Altıncı grup ev-içi alanlardan mutfağı, eşler arasında bir iletişim ve birlikte olma mekanına dönüştürme üzerinde odaklandı.

Öğrencilerin kendi deneyimlerinden yola çıkarak problem olarak gördükleri ve bu içerik içerisinde  cinsiyet temasını ele alan, çevresi ile etkileşimde olan tasarımları,  mikro mimarlık ürünlerini  kendi bedenleri üzerinde  sergileyerek sundular. İki gün boyunca süren,  yoğun ve yaratıcı tempolu çalışma sonunda, ortaya çıkan ürünler öğrencilerin kendi deneyimleri üzerinden tartışmaya açıldı.