Aylık arşivler: Nisan 2012

İspanya, Alicante Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim Üyesi Prof. Javier Sanchez Merina Fakültemizde Eğitim Verdi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından İspanya, Alicante Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Javier Sanchez Merina ile kurulan  işbirliği sonucunda  13-14 Nisan 2012 tarihlerinde  fakültemizde bir çalışma gerçekleştirildi. Mimarlık Bölümü öğrencileri ile yapılan çalışma“ Mimarlık ve Cinsiyet” başlıklı   konferans ile başladı. Prof. Merina, 2010-2011 ders yılında Alicante Üniversitesi’nde, Mimari Proje dersi kapsamında  ile   “Mimarlık ve Cinsiyet”  konusunda   yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş,ayrıca bu çalışmalarına öğrencileri ile birlikte bir süre önce İstanbul’da devam etmiştir. Prof. Merina, İstanbul’un  cinsiyet ve mekan bağlamında özellikle seçilmiş bir kent olup, 40 İspanyol öğrencinin  kenti, kentin dinamiklerini ve seçilen mekanları yerinde inceleme olanağı bulduğunu belirtmiştir. Bu anlamda Prof. Merina’nın aktardığı projeler, cinsiyet ve mekan anlamında ‘deneyim’ üzerinden ilerleyen yeni bir yönteme dair tartışma başlamasına zemin hazırladı. Prof. Merina  İstanbul’da öğrencileri ile birlikte yaptıkları çalışmalarla ilgili görselleri öğrencilere barkovizyon aracılığı ile sundu. Çalışmaya katılan öğrenciler  keyifli ve ilginç bir çalıştaya katılma fırsatını elde ettiler.

“Mimarlık ve C insiyet” başlıklı konferansın ardından Prof. Javier’in asistanı Duygu Mersin (UPC BarcelonaTech), Yrd.Doç.Dr.Sıla Durhan, Ar.Gör. Betül Orbey ve Araş.Gör. Özge Erkan ve 19 öğrencinin katılımı ile workshop çalışmalarına başlanıldı. Mimarlık Bölümü öğrencileri Malik Karani Arslan, Havvanur Taşkın, Mehmet Ali Kaba, İrem Apaydın, İzzet Okut, Rengin Sınanmış, Büşra Balcı, Öznur Karadeniz, Gamze Koç, Didem Beşikçi, Gözde Bergüzar Ersoylu, Aylin Akdağlı, Kemal Alkılıç, Ayşe Asli Akbulut, Evser Koyunbaba, Öznur Fırat, Merve Demir, Hasan Aydın, Kübra Özer çalışmaya katıldılar.Workshop’ın  amacı, öğrencilerin cinsiyet kavramı ile ilgili sorunlarına bir “mikro- mimarlık ürünü”  ile yaklaşmalarını sağlamak idi.   Cinsiyet kavramının mimarlık ürünlerini etkileyip etkilemediği,  mimarlığın toplumsal temalarla nasıl bir ilişki kurabileceği tartışmaya açıldı. Prof. Merina, bu anlamda her öğrencinin kendi bedeni üzerinde 1/1 ölçekte uygulayabileceği, “mikro mimarlık” ürününü, öğrencinin  amacına yönelik projeye uygun bir  tasarıma   dönüştürebilme gücüne sahip, yaratıma ve yoruma açık  br ürün olarak  tanımladı. Konu ile ilgili olarak cinsiyet temasına yaklaşım olgusunun  pozitif, ya da negatif ayrımcılık olarak değil, mimarlık aracılığı ile cinsiyetler arasında bir entegrasyon sağlayan bir kavram  olarak belirlendi.

Öğrenciler üçer-dörder kişilik gruplara ayrılarak kendi bedenleri ve çevresiyle ilişki kurarak, cinsiyet kavramının toplumsal boyutlarını  içerecek  bir mikro- mimarlık ürünü elde etmek üzere fikirler geliştirdiler. Atölyede gerçekleştirilen tartışmaların ardından   ilk prototipler oluşturulmaya başlandı. İlk günün sonunda çeşitli eskizler, ifade teknikleri ve malzemeler kullanılarak ön hazırlıklar tamamlandı, ikinci gün ise öğrenciler malzeme kararlarını vererek,  tasarlamaya devam ettiler.Tüm tasarımlar 1/1 ölçekli olarak bedenler üzerinde geliştirildi.6 ayrı grup tarafından gerçekleştirilen tasarımlar :İlk grup kendi deneyimleri üzerinden sorunsallaştırdıkları gece sokaklarda yürümekten çekinen kadın figürünü ele aldı. İkinci grup stadyum, konser gibi alanların girişinde ve çıkışında yaşanan izdihama karşı her iki cinsi de koruma amacı ile proje yaptı. Üçüncü grup  fiziksel iletişim ile tasarlanacak bir model geliştirdi. Dördüncü grup  renksiz ve eril olarak değerlendirdikleri kentsel peyzaja yayılabilecek bir model üzerinden ilerledi. Beşinci grup  emziren bir annenin kamusal mekandaki konforuna yönelik çalışmalar geliştirdi. Altıncı grup ev-içi alanlardan mutfağı, eşler arasında bir iletişim ve birlikte olma mekanına dönüştürme üzerinde odaklandı.

Öğrencilerin kendi deneyimlerinden yola çıkarak problem olarak gördükleri ve bu içerik içerisinde  cinsiyet temasını ele alan, çevresi ile etkileşimde olan tasarımları,  mikro mimarlık ürünlerini  kendi bedenleri üzerinde  sergileyerek sundular. İki gün boyunca süren,  yoğun ve yaratıcı tempolu çalışma sonunda, ortaya çıkan ürünler öğrencilerin kendi deneyimleri üzerinden tartışmaya açıldı.

Essen Duisburg Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexander Uhlig “Flying Shops” Atölye Çalışması Birinci Aşaması İç Mimarlık Bölüm Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin Katılımıyla Gerçekleşti

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından Essen – Duisburg Üniversitesi ile kurulan iletişim sonucunda İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri ile Essen Duisburg Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alexander Uhlig ile “Flying Shops” başlıklı çalışmayı gerçekleştirdi. Çalışmalardan olumlu sonuçlar aldığını belirten, Prof. Alexander Uhlig,  University of Applied Sciences Lippe’de 1992 yılında İç Mimarlık, 1997 yılında da Mimarlık bölümlerinden mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev alan Prof. Dr. Uhlig, 1997 yılından bu yana  mimari ve iç mimari alanında  projeler yapmaktadır. 2003 yılında University Hannover Institute  of Architecture and Art History’de Doktora tezini tamamladı.

2004 yılında Essen Duisburg University, Art+Design Faculty’de Tasarım Teknolojileri konusunda Profesör ünvanı ile çalışmaya başlayan Prof. Dr.  Alexander Uhlig, 2009 yılından bu yana  aynı üniversitede Faculty of Humanies’de profesör olarak akademik kariyerine devam etmektedir. Essen Duisburg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alexander Uhlig, “Flying Shops” adında bir atölye çalışması yürütmek üzere İç Mimarlık Bölümü’nün davetlisi olarak 2-3-4 Nisan tarihlerinde fakültemizde öğrenciler ve öğretim üyeleri ile ilgi çeken bir çalışma gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Alexander Uhlig’in yürüttüğü atölye çalışmasında  ticaretin günümüze kadar gelişimi ve bir ticaret aracı olan simitçi, köfteci, ayakkabı boyacısı  gibi “gezici satış birimleri” incelendi. Çalışmaya katılan öğrenciler, “Beyin Fırtınası” ve “Akıl izleme” teknikleri ile “Flying Shops” projesi üzerinde yaratıcı fikirlerini ortaya koydular.

Atölye çalışmasına İç Mimarlık Bölümü’nden Arş. Gör. Özge Erkan ve Mimarlık Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Sıla Durhan;  İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Mimarlık öğrencileri Esra Tatlıdil, Hatice Kundakçı, Fatma Sevim Kuru, Ömer Sarı, Begüm Sayın, Aykut Kakşi, Sedef İmre, Pınar Başbuğ, Seren Sağdıç, Ogün Geylan, Pınar Yağdı, Aytaç Uçar, Gizem Ünlükal ve Umutcan Erduran  katıldılar. Atölye çalışmasının 2. aşaması 8-9-10 Mayıs 2012’de gerçekleştirilecek ve öğrenciler bu süreçte Prof. Alexander Uhlig ile internet üzerinden projelerini geliştirecekler. Çalışmanın 2. aşamasında ortaya çıkan projelerin prototiplerin hazırlanması ve atölye çalışması bitiminde bir sergi ile paylaşılması kararlaştırıldı.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ECOWEEK Çalıştayına Katıldı

Sanat Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından ECOWEEK kuruluşu ile yapılan iletişim sonuc unda, 2-8 Nisan 2012 tarihleri arasında  Selanik’te düzenlenen ECOWEEK (Urban Innovation and Green Design) kurumu ,  International Happening for ‘Green’ Design and Intervention) etkinliğine Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden görevli olarak Ar.Gör. Esra Bici Nasır,  ’W3: Designing with Existing Recyclable Materials’başlıklı projesi ile çalıştay liderliğini üstlendi.

‘W3: Designing with Existing Recyclable Materials’ W3 çalıştayına Türkiye’den Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yunanistan Thessaly Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yunanistan Aristotle University of Thessaloniki üniversiteleri öğrencileri katıldı.

W3 Çalıştay Liderleri ve Katılımcıları

Çalıştaya katılmış olan öğrencilerin listesi aşağıdaki gibidir:

1

Evdokia Mimikou UNIVERSITY OF THESSALY Architecture Greece

2

Vasiliki Papagyri UNIVERSITY OF THESSALY Architecture Greece

3

Lafina Eptaminitaki UNIVERSITY OF THESSALY Architecture Greece

4

Ceren Volkan Doğuş Üniversitesi Industrial Design Türkiye

5

Seral Tan Doğuş Üniversitesi Industrial Design Türkiye

6

Margarita Boulaki Aristotle University of Thessaloniki Architecture Greece

7

Eleni Karoula Aristotle University of Thessaloniki Architecture Greece

8

Yasar Efeoglu Doğuş Üniversitesi Architecture Türkiye

9

Mehmet Filik Doğuş Üniversitesi Architecture Türkiye

10

Cansu Okanli Doğuş Üniversitesi Architecture Türkiye

11

Miray Temam Okan Üniversitesi Architecture Türkiye

12

Cumhur can Gökpınar Okan Üniversitesi Architecture Türkiye

13

Gaye Kepiç Okan Üniversitesi Architecture Türkiye

14

Zeynep Itır Çelebi Okan Üniversitesi Architecture Türkiye

14

Hale Kopuz Okan Üniversitesi Architecture Türkiye

2 Nisan 2012 Pazartesi günü çalıştay liderlerinin ve ekolojik tasarım alanında bilinirliği olan ustaların sunumları yer aldı. Ar.Gör. Esra Bici Nasır’ın  bu tarihte sunduğu ‘Designing with Recycled Materials’ (Geridönüşümlü Malzemelerle Tasarım Yapmak) başlıklı sunumu yürüteceği çalıştay için bir hazırlık konuşması olarak gerçekleşti. Sunumda yer alan ünlü tasarımcıların yaptığı ekolojik tasarım ürün örneklerinin, W3 çalıştayına  katılan öğrenciler için  bir motivasyon olması amaçlandı.

Sunum

 

Sunum

Sunumlardan sonra W3 öğrencilerini toplayarak öğrencilerin birbirleriyle tanışması ve kaynaşması sağlandı. Ekibimizin yardımcı lideri Pavlos Voutsadakis, de çalışma süreci boyunca çalışmalara çeşitli zamanlarda katıldı.

3 Nisan 2012 Salı günü çalıştay grubuyla Ecoweek takımının organizasyon sorumlusu Thomas Pellyoglu eşliğinde öncelikle kullanabilecek materyallerin bulunduğu sahaya gidildi. Bu materyaller yerel belediyenin kullanmadığı atık dış mekan ürünleridir.

Atık Materyallerin Bulunduğu Saha

Çalıştayın önerisi olan  ‘var olan geri dönüştürebilir malzemelerle tasarım yapma’ fikrini geliştirmek için bu alanda bulunan ürünlerin nasıl yeni ürünlere dönüştürebileceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Atık Materyaller: Kompozit ve Metal Dış Mekan Ürünleri

 

Atık Materyaller: Ahşap Paletler

Burada özellikle dış mekan için tasarlanacak ürünler göz önünde bulundurularak materyaller incelenmiş ve fotoğraflar çekilmiştir. Çalıştay grubunun gözlerinde canlandırdıkları temel ögeler banklar, oturma elemanları gibi ürünler; üzerinde durulan belli başlı materyaller ise ahşap paletler, metal çubuklar, kompozit kutular, araba lastikleri olmuştur.

W3 Çalıştayı Öğrencileriyle Lise (4th Technical High School) Alanı Gezis

Materyal gezisinden sonra çalıştayın çalışma alanı ve tasarım konusu olan 4th Technical High School ziyaret edildi. Okulun hem iç hem dış mekanları analiz edildi, fotoğrafları  çekildi. Okul müdüründen   gereksinimleri  hakkında bilgi alındı. Okulda en çok ön ve arka bahçede bulunacak oturma elemanı ve çöp kutusu ihtiyacı olduğu görüldü.   Öğrenciler tarafından okul duvarlarında yer alan ‘Graffiti’ uygulamaları dikkat çekti.

Grafiti yapılan duvarlar

Çalıştayın diğer önemli odak noktaları okulun gri beton duvarlardan oluşmuş olması, yeşilin yeteri kadar var olmaması, insanların toplanıp konuşabileceği alanların ve modüllerin yeteri kadar mevcut olmaması idi. Bu eksiklikler yapılacak tasarımların çıkış noktası oldu.

Ön bahçe

Okulun ‘gri’ beton kütlesi şeklinde görünümü

Saha çalışmalarından sonra projelerin gerçekleştirileceği AKTO tasarım okuluna gidildi. 13 Mimar ve iki Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi ile  birlikte analiz edilen okul mekanı için   tasarım olasılıkları üzerine beyin fırtınası geliştirildi.

Beyin Fırtınası ve Eskiz Süreci

Beyin Fırtınası ve Eskiz Süreci

Okulun ön bahçesi çalışma alanı olarak seçildi. Bu sürecin sonunda mekansal anlamda bahçenin yoğun alanları / boş alanları, gölgeli ve açık alanları, okulun işlevsel ve estetik bölümleri üzerine yoğunlaşıldı.

Bahçenin ders ve ders araları esnasındaki durumları

Projenin ‘Anahtar Temaları ve Tasarım Kavramları’ şu şekilde gelişti:

  • Geri dönüşebilen atık materyalleri kullanmak
  • Ürün ve mekan anlamında modülerlik
  • Mekanda gölge ve ışıklı alanların belirlenmesi
  • Mekanda yoğunluğun artış ve azalışı
  • Etkinlikler için sahne fikri
  • Peyzaj tasarımı
  • Mekanın ve konstrüksiyonların yatay ve düşey nitelikleri
  • Yönü gösteren su yolları
  • Mekanın işlev ve estetik boyutları

Anahtar Temaları Gösteren Eskizler

 

Eskizler

Orada eğitim gören öğrencilerin mekanla ilişkisini ve ihtiyaçlarını ele aldık. Ürün anlamında oturma birimleri, toplanmak için çeşitli üniteler, çöp kutuları, geri dönüşüm için gerekli üniteler üzerinde durduk.

Tasarımlar (Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü çalıştay katılımcıları Ceren Volkan ve Seral Tan)

Tasarımlar (Mimarlık bölümü çalıştay katılımcıları Mehmet Hakan Filik, Cumhur Can Gökpınar, Hale Kopuz)

Tasarımlar

Tasarımlar

Öğrencilerin toplanması, ders çalışması, konser gibi bir olayın gerçekleşmesi, v.s. gibi etkinlikler göz önüne alınarak, modül  çözümlemelerine gidildi.

Fikirler ve tasarımlar grup çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Öğrenciler temel olarak üç gruba ayrıldı.Birinci grup, mimari ve mekansal tasarım ve çizimlerden sorumlu, ikinci grup, peyzaj tasarımı, üçüncü grup ise materyallerin dönüşümü ve konstrüksiyonuyla ilgilendi.

 Mekan Tasarımı Grubunun Çalışmaları

Mekan Tasarımı Grubunun Çalışmaları

Yapılan çalışmaların birleştirilmesiyle çalışma grubuna ait sunumlar  hazırlandı. 4-6 Nisan 2012 tarihleri arasındaki süreç tamamen bu çalışmaları kapsadı.

7 Nisan 2012 Cumartesi günü tüm çalıştayların sunumu gerçekleşti.W3 çalıştayı sunumunu Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Ceren Volkan ve  Aristotle University of Thessaloniki’den Margarita Boulaki birlikte sundular. Sunum genel olarak beğeni topladı. Sunum sonunda düşünülen fikirlerin ‘hayali’ olarak kalmayacağı ve gerçekleşebileceği doğrultusunda  yorumlar alındı.  Sunumun sonunda çalıştay liderlerine ve öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Sunum sonrası sertifikalarını alan öğrenciler

Bu çalıştay kapsamında geliştirilen projelerle ilgili olarak, ilerde yer alacak ECOWEEK  etkinliklerinde sergilenmek üzere bir poster yapılmıştır. Bu çalıştayda gerçekleşen projeler poster şeklinde  Haziran 2012’de Tel Aviv’de sergilenecektir.  Ayrıca yapılan  çalışmalar yayınlanacağından, çalışmamız İngilizce ve Yunanca olarak  hazırlanmıştır.  Bu anlamda W3 Çalıştay grubu gerekli çalışmaları yaparak ECOWEEK organizasyon başkanı Elias Messinas’a teslim etmiştir. Bu etkinlikler üniversitemizin ve fakültemizin uluslar arası platformda  ismini duyurmak açısından iyi bir zemin oluşturmuştur.

28. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması’nın Kazanan Eserleri Doğuş Üniversitesi’nde

Doğuş Üniversitesi’nde 28. Aydın Doğan Vakfı Karikatür Yarışması’nın kazanan eserleri 25 Nisan – 10 Mayıs 2012 tarihleri arasında H Blok Fuaye Alanı’nda sergilenecek. Serginin açılışı 25 Nisan 2012 günü saat 17.00’de yapılacak.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması bütün dünyada Karikatür Oscarlar’ı olarak biliniyor. 28 yıldır düzenlenen yarışmaya bugüne dek farklı kültürel ve siyasal kimliğe sahip 136 ülkeden 7.668 sanatçının 65.000 civarı eserle katılmış olması da yarışmanın boyutunu ve önemini belgeliyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce saygın karikatüristin katıldığı yarışmanın seçiciler kurulu da yine dünya çapında ün kazanmış, değerli karikatür ustaları ve sanatçılardan oluşuyor.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması uzun bir süreç içinde gerçekleştiriliyor. Gelen binlerce eser önseçiciler kurulu tarafından ön elemeden geçirildikten sonra, haziran ayında seçiciler kurulu ödül verilecek karikatürleri seçmek üzere toplanıyor.

Dünyayı dolaşan sergileriyle uluslararası bir kültür köprüsü niteliği taşıyan yarışma, çizgiler aracılığıyla farklı toplumları birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyor. Bu yıl 28. si düzenlenen serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na 79 ülkeden 885 sanatçı 2757 karikatür ile katıldı.

Ralph Steadman’ın (İngiltere) başkanlığını yaptığı, Ercan Akyol, Steve Bell (İngiltere), Latif Demirci, Selçuk Demirel, Mohamed Effat (Mısır), Maira Kalman (ABD), Rick Meyerowitz (ABD), Tan Oral ve Hideo Takeda (Japonya)’nın yer aldığı 28. Aydın Doğan Uluslararası Aydın Doğan Karikatür Yarışması’nın jürisi yine karikatür dünyasının otoritelerinden oluştu.

Önseçiciler Kurulu’nun seçtiği 37 ülkeden 118 sanatçının 138 karikatürü, Bodrum’da toplanan uluslararası jürinin değerlendirmesine sunuldu. Seçiciler Kurulu yarışmada Birinciliğe İngiliz sanatçı Ross Thomson’ı, İkinciliğeİsrail’den Ilya Katz’ı, Üçüncülüğe ise Almanya’dan Werner Rollow’u değer gördü.

Seçici Kurul ayrıca; Nadia Aghabeigi (İran), Sava Babic (Sırbistan), Razvan Tenie Bradean (Romanya), Jerzy Gluszek (Polonya), Jozef Gruspier (Slovakya), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Viktor Kudin (Ukrayna), Pol Leurs ( Lüksemburg), Angel Ramiro Zapata Mora (Kolombiya), Nikola Listes(Hırvatistan), Oton Anton Reisinger (Hırvatistan) ve Reiner Schwalme (Almanya)’yı Başarı Ödülüne değer gördü.

Akbank 8. Kısa Film Festivali Doğuş Üniversitesi’nde…

19 Nisan 2012- Perşembe, 13:00 H Blok Tiyatro Salonu

19-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Akbank 8. Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri, 02 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında üniversitelerde …

Akbank Sanat’ın gelenekselleşen “Kısa Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında bu yılın “En İyi Kurmaca” ve “En İyi Belgesel” dallarında ödül kazanan filmleri, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Zonguldak, Çanakkale ve Ankara’da toplam 40 üniversitede gösterime sunulacak.

Üniversite turunda; festivalin yarışmalı bölümüne başvuran 372 film arasından “En İyi Kurmaca” ödülünü kazanan L. Rezan Yeşilbaş’ın Sessiz adlı filmi ve “En iyi Belgesel” ödülünü kazanan Metin Akdemir’in “Ben Geldim Gidiyorum” adlı belgesel çalışması sanatseverlerle buluşuyor olacak.

Kurmaca Dalı Birincisi:

Sessiz

Kurmaca / 14’21” / HD / Renkli / 2011

Yönetmen : L. Rezan Yeşilbaş

Senaryo    : L. Rezan Yeşilbaş

Yapımcı :    L. Rezan Yeşilbaş t

Görüntü Yönetmeni: Türksoy Gölebeyi

Kurgu : Buğra Dedeoğlu, L. Rezan Yeşilbaş

Ses : Furkan Atlı

Oyuncular : Belçim Bilgin, Cem Bender

Özgeçmiş

1977’de doğdu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciyken kısa filmler çekti. Daha sonra CNN Türk televizyonunda belgesel film yapımında çalıştı. Kısa filmi “Hüküm”, onun “Kadın Üçlemesi” nin ilk filmiydi. Hüküm yurtiçi ve yurtdışı bir çok festivalde gösterildi ve çeşitli ödüller kazandı. Yeşilbaş, bazı sinema filmlerinde yapım sorumluluğu ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Üçlemenin ikinci filmi olan “Sessiz / Be Deng”i ise 2011’de çekti. Şu an üçlemenin üçüncü filminin senaryosunu da hazır bulunduruyor. Rezan Yeşilbaş, 2008 yılından beri yönetmen Zeki Demirkubuz’un asistanlığını yapmaktadır.

Filmografi

2008 Hüküm

2011 Sessiz / Be Deng

Belgesel Dalı Birincisi:

Ben Geldim Gidiyorum

Belgesel / 15′ / HD / Renkli / 2011

“Ben Geldim Gidiyorum” İstanbul’un kalabalık, renkli, gürültü seslerinden hareketle sokak satıcılarının seslenişlerinin (seslerinin) bu kente kattıklarını irdeliyor. Ses ve pazarlamanın ayrılmaz birlikteliğinin altını seyyar satıcılarının seslerinin yankısıyla çiziyor.

Yönetmen : Metin Akdemir

Yapımcı :    Metin Akdemir

Görüntü Yönetmeni : Barış Konbal

Kurgu : Barış Konbal

Ses : Suat Alhan

Özgeçmiş

1983 yılında Kırşehir’de doğdu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi esnasında bir çok Süpürge Çocuk Gelinler projesinde finalist oldu ve bu proje ile “Nefes Al Alma Nefes Al” filminin sanat yönetmenliğini üstlendi. Halen İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

Filmografi

2011 Ben Geldim Gidiyorum

Sanat Ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Ata Evleri’nde Kadınlara Yönelik Çalışma Başlattı

Kadıköy Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde “Kadına Şiddet” başlığı altında düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri için 9 Mart 2012’de Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Ata Evi’ni ziyaret eden Öğr. Gör. Dr. Dilek Hocaoğlu, Öğr. Gör. Duygu Beykal ve Öğr. Gör. Çimen Sökmensüer Bayburtlu yapacakları çalışmalarla ilgili ilçenin sakinleri ile bir araya geldi. Nisan ayında başlayacak çalışmalarda Dilek Hocaoğlu; Amigurimi (Japonlar’ın tığ ile bebek yapma sanatı), Duygu Beykal; Origami (Japon kâğıt katlama sanatı) ve Çimen Sökmensüer Bayburtlu; takı tasarımı konusunda katılımcılara  dersler verecektir.

İç Mimar Metin Kâşo, Doğuş Üniversitesi’nde

İç Mimar ve Tasarımcı Metin Kâşo, üniversitemizde öğrencilerimizle bir araya geldi. “Bevery Hills’te Bir Ev Deneyimi” isimli konferansta Kâşo, Amerikan girişimci ve hayırsever Alfred Mann’ın kızı Cassandra Mann’ın Beverly Hills, California’daki evini tasarlama evresini bizlerle paylaştı.

Oldukça keyifli geçen ve sadece mobilya  içeriğine  bağlı kalınmayan sunumda Kâşo,  değişik tasarım evrelerinde mobilyalarla birlikte  kullanılan ev objeleri, gazete haber ve reklamları, ünlü  aktör ve sanatçıları da gündeme getirerek bizleri yakın geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkardı.

1999 Chicago Decorex Dünya Mobilya Fuarı’nda “Bütün Dallarda En İyi”, 2000 Londra Decorex’te “Mükemmel” ödüllerine layık görülen Metin Kâşo, okul, iş ve hayat arkadaşı iç mimar Pervin Kurbanzade Kâşo ile birlikte Levent mağazalarında tasarım çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Kâşo’nun 1999 Chicago Decorex’te o yıl “Dünyanın En İyi Koltuğu” seçilen tasarımı, fakültemizin bahar şenliği kapsamında  kral ve kraliçeye ödül olarak verilecektir.

İç Mimarlık Bölümü, İnegöl’de Ndesign Mobilya Firmasının Fabrikasına Gezi Düzenledi

Bursa – İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan NDesign Nurhas Mobilya San. ve Tic. A.Ş. firmasının mobilya üretim fabrikasına, 11 Nisan 2012 Çarşamba günü, öğretim üyeleri Birol Köseoğlu, Filiz Aydın Gök, Atlıhan Onat Karacalı, Meltem Ezel ve İç Mimarlık bölümü öğrencileri ile birlikte gezi düzenlendi. Mobilya üretiminin aşamalarının gözlemlendiği gezi, özellikle Mobilya Tasarımı ve Mobilya Konstrüksiyon derslerini alan öğrenciler için büyük yarar sağladı.

Firma yöneticileri, Ahmet Güleç, Musap Güleç ve Özkan Güriş, gezi boyunca ekibimizle beraber bulundu ve bizimle tecrübelerini paylaştılar.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Eurasia Rail 2012 Fuarını Ziyaret Etti

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri ile 2011/2012 Bahar döneminde yapılan “Bir Haftalık Trenle Kültür Turu İçin Kompartıman Tasarımı” konulu bitirme projesi için 8 Mart 2012 tarihinde Eurasia Rail 2012 fuarına gezi düzenlendi. 8-10 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul Expo Center’de yapılan Eurasia Rail 2012 Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda öğrenciler ve proje danışmanları Yrd. Doç. H. Eser Tezeren ve Öğr. Gör. Dr. Dilek Hocaoğlu, TUVASAŞ, Talgo, TCDD, Pulman firmalarını ziyaret ettiler; tren, kompartıman ve yolcu koltuklarının tasarımları hakkında bilgi edindiler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Adapazarı’ndaki TUVASAŞ Firmasını Ziyaret Etti

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, 2011/2012 Bahar döneminde yapılan “Bir Haftalık Trenle Kültür Turu İçin Kompartıman Tasarımı” konulu bitirme projesi için 12 Mart 2012 tarihinde proje danışmanları Yrd. Doç. H. Eser Tezeren ve Öğr. Gör. Dr. Dilek Hocaoğlu ile birlikte TUVASAŞ firmasının Adapazarı’ndaki fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada Ar-Ge ve imalat kısımlarındaki görevlilerle görüşen öğrenciler proje konularıyla ilgili detaylı bilgiler aldılar.