Günlük arşivler: 24 Ocak 2012

Balon Enerjisi İle İşleyen Model Araç Tasarım Yarışması Yapıldı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Eser Tezeren’in  3. sınıf öğrencileri ile başlattığı projede, strüktür dersi mekanik strüktür araştırmaları bağlamında, araç tasarımı proje çalışması yapılmıştır. Öğrenciler tarafından tasarlanan araçlar hafif malzeme konstrüksiyonu ile oluşturulmuş, balon üfleme enerjisi ile hareket etmeleri sağlanmıştır.

Üçüncü sınıf öğrencilerinin, balon enerjisi ile işleyen model arabaları için  17 Ocak 2012 tarihinde Doğuş Üniversitesi H Blok Giriş Fuaye’de 15.00-16.00 saatleri arasında bir yarışma düzenlendi. Diğer fakülte öğrencilerinin izleyici olarak  katılımı ile eğlenceli bir ortamda gerçekleşen yarışmada Esin Tek Prendergast 1., Efe Günay 2., Esra Tatlıdil 3. oldu.  Öğrencileri kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Öğrenciler Şiddeti Sorguluyor!

Doğuş Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Bölümü öğrencileri Sefa Buğra ve Sefa Samet tarafından danışmanları Öğr. Gör. Dr. Murat Tırpan denetiminde gerçekleştirilen önemli bir video yerleştirme çalışması topluma tanıtıldı. Fakülte girişinde öğrencilerin büyük ilgisini toplayan ”Ucuz Yaşam”  başlıklı  adını çalışma,  ayrıca  9 Mart 2012 tarihinde Fakülte – Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Sanat Şiddeti Sorguluyor” etkinliğinde sergi kapsamında  izleyicilerle buluşacak.

Son sınıf öğrencileri Sefa Buğra ve Sefa Samet bu çalışmayı gerçekleştirirken, toplumun  fiziksel ve  görsel olarak sürekli bir şiddete maruz kaldığını ve bu şiddeti medyanın monitörler aracılığıyla  toplumun üzerine bombardıman gibi yağdırdığını vurguluyorlar. Çalışmada özellikle video art sanatının ustalarından Nam June Paik’e göndermeler de mevcut. Örneğin Ucuz Yaşam’da şiddeti sembolize eden büyük bir silah formunu monitörler oluşturuyor. Monitörler burada hem şiddetin fiziksel bir parçası, hem de sembolik olarak bir kanal görevi görüyor. Seçilen videolar, mobese kameralarından film sekanslarına, Kadına Şiddeti görüntüleyen ve oradan da tabut yapımını defalarca tekrar eden bir video anlatımını sergiliyor. Bu video gösterimleri içerisinde zemine birlikte düşen madeni paralar ve    kurşunların çıkardıkları sesler ve görüntüler    çarpıcı  bir anlatım biçimi  olarak  öne çıkıyor. Bir anlamda, öğrenciler bu çalışma ile  şiddetin toplumda birikmesini konu olarak ele alırken,   ayrıca kurşun ve  madeni paraların  birbirinden farklı olmadığını ortaya koyarak sermaye birikimi ve şiddet birikiminin aynılığını da vurguluyorlar. Ucuz Yaşam’a yere çarpan tok paraların  ve kurşunların sesi eşlik ediyor. İzleyiciler şiddet çeşitliliğinden dolayı şok olurken bu ses onları derinden rahatsız etmeyi amaçlıyor.

Ucuz Yaşam şiddetin en büyük yansıtıcısı olan monitörlerin oluşturduğu bir silah formunun şok edici bir şekilde izleyiciye şiddet uygulamasına dair bir video işi. Bir ay süre ile  Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde toplumun beğenisine sunuluyor. Yerleştirmenin ayrıca birçok kamusal mekana taşınması da gündemde.

2011-2012 Güz Yarıyılı, Doğuş Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Rölöve Restorasyon Stüdyo Jürisi Gerçekleştirildi

Doğuş Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2011-2012 Güz Yarıyılı’nda MİMA 407 Rölöve Restorasyon Stüdyosu dersi kapsamında Kadıköy Çarşı bölgesinde çalışmalar yaptı. İlk aşama olarak, dersi alan 57 öğrenci, 3’er kişiden oluşan 19 grup oluşturarak çalışma alanında seçilen yapı adalarında analizlerini (sosyal analiz anketleri, kültür envanter fişleri, görsel ve fiziki analizler, yapı adasının tarihine dayalı analizler…vd.) gerçekleştirdiler. İkinci aşamada, her grup rölöve çalışmalarını yürütücülerin danışmanlığında sorumlu oldukları yapı adasından seçilen tek yapılar ölçeğinde sürdürdüler. Üçüncü aşamada, her grubun rölöve çalışmaları detay çizimlerinin yapılabilmesine göre sınıflandırıldı. Rölöve çalışması yaptıkları yapı ölçeğinde detay çizimi üretemeyecek olan gruplar, ilk aşamada yapı adası bazında elde edilen verileri derleyerek, birleştirerek, yorumlayarak bölge bazında tekil analiz paftaları oluşturdular.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çalışmalarla dönem sonunda gerçekleştirilen final jürisi; dersin yürütücüleri Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk ve Arş. Gör. Özlem Altun’un yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nın değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Can Binan, Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay Polat, Yrd. Doç. Dr. Aynur Çiftçi ve Yrd. Doç. Dr. Banu Çelebioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.


Tüm dönem boyunca, yukarıda detaylarıyla bahsedilen her aşamada yapılması gereken her işin hakkını vererek tamamlayan, yoğun eğitim programlarına rağmen bu dersin tüm yükümlülüklerini son derece ciddiye alarak yerine getiren,  işlenen her konuyu şaşırtıcı boyutta önemseyen dersin katılımcıları; bu birikimlerini tasarladıkları küçük bir kitapçığa dönüştürdüler.