Günlük arşivler: 22 Nisan 2011

Ebru Sanatı Etkinliği

Gelenekselden çağdaş ebruya, ebru sanatçısı Adnan Erdinç resim bölümünde 20 Nisan 2011 tarihinde ebru sanatının çağdaş teknik ve malzemelerle uygulamalarını gösteren bir çalışmayı fakültemiz öğrencileriyle birlikte gerçekleştirmiştir.

KGS kapsamında olan bu etkinliği öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz ilgiyle izlemişlerdir.