Kategori arşivi: Mimarlık

Mimarlık Bölümü hakkındaki yazılar.

“Watching Istanbul / İstanbul’u İzlerken” Sanat ve Mimarlık Uluslararası Sempozyumu kapsamında 11 Kasım 2012 tarihinde Fener-Balat Gezisi gerçekleştirildi

“Watching Istanbul / İstanbul’u İzlerken” Sanat ve Mimarlık Uluslararası Sempozyumu kapsamında, sempozyum konuşmacıları Prof.Dr.habil. Erhard Reckwitz, Prof. Dr. Alexander Uhlig, Prof. Dr. Joachim Güntzel, Yrd. Doç. Dr. Sıla Durhan, Doç. Dr. Feridun Özgümüş ile Prof.Dr. Üzlifat Özgümüş ve Doğuş Üniversitesi ve Essen Üniversitesi’nden kalabalık bir öğrenci gurubunun katılımıyla 11 Kasım 2012 Pazar günü Fener ve Balat semtlerini kapsayan bir gezi gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr.Ferudun Özgümüş’ün rehberliğinde Fener ve Balat sokaklarında dolaşılarak Rezan Has Müzesi, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Gül Camii, Surp Hreşdagabed Kilisesi, Ferruh Kethüda Camii, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fener Rum Lisesi , Blaherna Ayazması ziyaret edilmiştir.

_MG_2394 (Large)

“Watching Istanbul / İstanbul’u İzlerken” Sanat ve Mimarlık Uluslararası Sempozyumu 8 Kasım 2012 tarihinde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi & Essen Duisburg Üniversitesi & The Detmold School of Architecture and Interior Design Kurumları işbirliği ile “Watching Istanbul / İstanbul’u İzlerken” Sanat ve Mimarlık Uluslararası Sempozyumu 8 Kasım 2012, Acıbadem H Blok Tiyatro Salonunda yoğun bir izleyici topluluğu tarafından izlendi.

8 Kasım 2012 tarihinde yer alan Uluslararası sempozyumda  yer alan birinci oturumda, Essen Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.habil. Erhard Reckwitz, “Turkey as Europe’s Other – as exemplified in Graham Swift’s short story Seraglio” / “Avrupa’nın Ötekisi Olarak Türkiye: Graham Swift’in ‘Seraglio’ Kısa Hikayesi”, yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Alexander Uhlig, “On Behalf of His Majesty Frederic William IV, King of Prussia: The Documentation of The Hagia Sophia by the Architect Wilhelm Salzenberg in 1854 / “Prusya Kralı Majesteleri IV. Friedrich Wilhelm Adına: Ayasofya’nın 1854 Yılında Mimar Wilhelm Salzenberg Tarafından Belgelenmesi” ve The Detmold School of Architecture and Interior Design kurumundan Prof. Dr. Joachim Güntzel, “Remarks about Helmuth van Moltke’s ‘Letters From Turkey’ from the Years 1835 – 1839 / “Moltke’nin Türkiye Mektupları (1835-1939)” Üzerine Yorumlar” başlıklı bildirileri ile, saat 13.30 – 15.00 arası yer alacak olan ikinci oturumda Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sıla Durhan, “Using Foreign Experts for the Urban Development of Istanbul” / “İstanbul’un İmar Planında Yabancı Uzman Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. Feridun Özgümüş, “The Impact on the reputation of Istanbul by foreign researchers: Wolfgang Müller-Wiener, John Freely, Ken Dark” / “Yabancı Araştırmacıların Türkiye’nin Tanıtımına Katkısı: Wolfgang Müller-Wiener, John Freely, Ken Dark”, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nazan Erkmen İstanbul görselleri ile “Watching Istanbul Through the Artists Eyes” / “Sanatçıların Gözünden İstanbul” başlıklı konuşmaları ile sempozyumda yer aldılar. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sorular yöneltildi.

Essen Üniversitesi’nden kalabalık bir öğrenci gurubunun da izlediği toplantıda, Türk asıllı Essen Üniversitesi öğrencilerinin çevirileri yapması da sempozyumun bir özelliği olarak yer aldı. Essen – Detmold Doğuş eğitim ilişkilerinin yakın bir tarihte konuk üniversitelerde yapılması kararı alındı.

“Watching Istanbul/İstanbul’u İzlerken” Sanat ve Mimarlık Uluslararası Sempozyumu

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi & Essen Duisburg Üniversitesi The Detmold School of Architecture and Interior Design Kurumları işbirliği ile “Watching Istanbul/İstanbul’u İzlerken” Sanat ve Mimarlık Uluslararası Sempozyumu

8 Kasım 2012, 10.30,
Acıbadem K Blok 906 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi – Essen Duisburg Üniversitesi  ve The Detmold School of Architecture and Interior Design Kurumları işbirliği ile 8 Kasım 2012 tarihinde, Saat 10.30’da, Acıbadem K Blok 906 Konferans Salonunda “İstanbul’u İzlerken/Watching Istanbul”Mimarlık ve Sanat Uluslararası Sempozyumu düzenleniyor.

Sabah Saat 10.30 – 12.00 saatleri arasında yer alacak olan Birinci oturumda Essen Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Habil.Erhard Reckwitz,Turkey as Europe’s Other – as exemplified in Graham Swift’s  short story “Seraglio”/Graham Swift’in kısa öykülerinde   Avrupa’nın Ötekisi olarak Türkiye, yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Alexander Uhlig, “On Behalf of His Majesty Frederic William IV, King of Prussia: The Documentation of The Hagia Sophia by the Architect Wilhelm Salzenberg in 1854/ Mimar Wilhelm Salzenberg tarafından 1854’de Ayasofya’nın Prusya Kralı 4ncü Frederik William’a Belgelerle Sunumu”, ve The Detmold School of Architecture and Interior Design kurumundan Prof. Dr. Joachim Güntzel,Remarks about Helmuth van Moltke’s “Letters From Turkey” from the Years 1835 – 1839 Helmuth van Moltke’nin “Türkiye’den Mektuplar” 1835 – 39   kitabı üzerine” başlıklı bildirileri ile, Saat 13.30 – 15.00 arası yer alacak olan ikinci oturumda  Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sıla Durhan, “Using Foreign Experts for the Urban Development of Istanbul/İstanbul’un İmar Planında Yabancı Uzman Kullanımı,İstanbul Üniversitesi/Istanbul University, Department of Fine Arts/Güzel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. Feridun Özgümüş: Wolfgang Müller-Wiener, John Freely, Ken Dark Yabancı Araştırmacıların Türkiye’nin tanıtımına katkısı /The Impact on the reputation of Istanbul by foreign researchers: Wolfgang Müller-Wiener, John Freely, Ken Dark, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nazan Erkmen görseller i ile Watching Istanbul Through the Artists Eyes/Sanatçıların Gözünden İstanbul başlıklı konuşmaları ile sempozyumda yer alyacaklar. Tartışma 14.15 – 15.00 saatleri arasında yeralacak.

_MG_6170

Essen Duisburg Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexander Uhlig’in Yönettiği “Flying Shops” Atölye Çalışması Büyüledi!

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından Essen – Duisburg Üniversitesi ile kurulan iletişim sonucunda Essen Duisburg Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alexander Uhlig, öğrencilerle birlikte eğlenceli bir çalışmayı  ilgi çekici  bir gösteri ile sonuçlandırdı.  8 -10 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Flying Shops” başlıklı çalışmaya Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sıla Durhan, İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Özge Erkan ile İç Mimarlık, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri  katıldılar.

Atölye çalışmasında İç Mimarlık öğrencileri Esra Tatlıdil(Uçan Çırak), Hatice Kundakçı(Deniz Kolluğu satıcısı), Fatma Sevim Kuru(Çerez Satıcısı), Aytaç Uçar(Kartpostal Satıcısı); Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri Ömer Sarı (Ayakkabı Bağı Satıcısı), Begüm Sayın(Gazete satcısı), Aykut Kakşi (Temizlik Bezi Satıcısı) ve Mimarlık öğrencileri Seren Sağdıç (Lolipop Satıcısı), Ogün Geylan(Kurdele Satıcısı) yer aldılar.

Atölye çalışmasının ikinci aşamasında öğrenciler 3 gün boyunca tasarımlarını geliştirerek ürünlerini hayata geçirdiler. Ortaya çıkan ürünler Sanat ve Tasarım Fakültesi giriş avlusunda müzikli bir gösteri ile tüm öğretim üyesi ve öğrencilere sunuldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Erkmen ve Prof. Dr. Alexander Uhlig’in öğrencilere katılım sertifikalarını vermesi ile atölye çalışması sona erdi.

Kaunas Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Fakültemizde

Kaunas Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü (Kaunas University of Technology  Department of Architecture and Land Management) ile Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü arasındaki İkili Erasmus Anlaşması kapsamında Kaunas Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Irina Matijosaitiene ve Jurate Kamicaityte-Virbasiene Mimarlık Bölümü’nde 18-20 Nisan 2012 tarihleri arasında ders vermiştir.

Irina Matijosaitiene, Road Landscape from Hedonomic Aspect ve Space Syntax, Jurate Kamicaityte ise Lithuanian Landscape and Landscape Architecture In Lithuania ve Way of Learning of Landscape Architecture (Kaunas Case) başlıklı dersleri öğrencilerimize sunmuşlardır.

İspanya, Alicante Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim Üyesi Prof. Javier Sanchez Merina Fakültemizde Eğitim Verdi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından İspanya, Alicante Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Javier Sanchez Merina ile kurulan  işbirliği sonucunda  13-14 Nisan 2012 tarihlerinde  fakültemizde bir çalışma gerçekleştirildi. Mimarlık Bölümü öğrencileri ile yapılan çalışma“ Mimarlık ve Cinsiyet” başlıklı   konferans ile başladı. Prof. Merina, 2010-2011 ders yılında Alicante Üniversitesi’nde, Mimari Proje dersi kapsamında  ile   “Mimarlık ve Cinsiyet”  konusunda   yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş,ayrıca bu çalışmalarına öğrencileri ile birlikte bir süre önce İstanbul’da devam etmiştir. Prof. Merina, İstanbul’un  cinsiyet ve mekan bağlamında özellikle seçilmiş bir kent olup, 40 İspanyol öğrencinin  kenti, kentin dinamiklerini ve seçilen mekanları yerinde inceleme olanağı bulduğunu belirtmiştir. Bu anlamda Prof. Merina’nın aktardığı projeler, cinsiyet ve mekan anlamında ‘deneyim’ üzerinden ilerleyen yeni bir yönteme dair tartışma başlamasına zemin hazırladı. Prof. Merina  İstanbul’da öğrencileri ile birlikte yaptıkları çalışmalarla ilgili görselleri öğrencilere barkovizyon aracılığı ile sundu. Çalışmaya katılan öğrenciler  keyifli ve ilginç bir çalıştaya katılma fırsatını elde ettiler.

“Mimarlık ve C insiyet” başlıklı konferansın ardından Prof. Javier’in asistanı Duygu Mersin (UPC BarcelonaTech), Yrd.Doç.Dr.Sıla Durhan, Ar.Gör. Betül Orbey ve Araş.Gör. Özge Erkan ve 19 öğrencinin katılımı ile workshop çalışmalarına başlanıldı. Mimarlık Bölümü öğrencileri Malik Karani Arslan, Havvanur Taşkın, Mehmet Ali Kaba, İrem Apaydın, İzzet Okut, Rengin Sınanmış, Büşra Balcı, Öznur Karadeniz, Gamze Koç, Didem Beşikçi, Gözde Bergüzar Ersoylu, Aylin Akdağlı, Kemal Alkılıç, Ayşe Asli Akbulut, Evser Koyunbaba, Öznur Fırat, Merve Demir, Hasan Aydın, Kübra Özer çalışmaya katıldılar.Workshop’ın  amacı, öğrencilerin cinsiyet kavramı ile ilgili sorunlarına bir “mikro- mimarlık ürünü”  ile yaklaşmalarını sağlamak idi.   Cinsiyet kavramının mimarlık ürünlerini etkileyip etkilemediği,  mimarlığın toplumsal temalarla nasıl bir ilişki kurabileceği tartışmaya açıldı. Prof. Merina, bu anlamda her öğrencinin kendi bedeni üzerinde 1/1 ölçekte uygulayabileceği, “mikro mimarlık” ürününü, öğrencinin  amacına yönelik projeye uygun bir  tasarıma   dönüştürebilme gücüne sahip, yaratıma ve yoruma açık  br ürün olarak  tanımladı. Konu ile ilgili olarak cinsiyet temasına yaklaşım olgusunun  pozitif, ya da negatif ayrımcılık olarak değil, mimarlık aracılığı ile cinsiyetler arasında bir entegrasyon sağlayan bir kavram  olarak belirlendi.

Öğrenciler üçer-dörder kişilik gruplara ayrılarak kendi bedenleri ve çevresiyle ilişki kurarak, cinsiyet kavramının toplumsal boyutlarını  içerecek  bir mikro- mimarlık ürünü elde etmek üzere fikirler geliştirdiler. Atölyede gerçekleştirilen tartışmaların ardından   ilk prototipler oluşturulmaya başlandı. İlk günün sonunda çeşitli eskizler, ifade teknikleri ve malzemeler kullanılarak ön hazırlıklar tamamlandı, ikinci gün ise öğrenciler malzeme kararlarını vererek,  tasarlamaya devam ettiler.Tüm tasarımlar 1/1 ölçekli olarak bedenler üzerinde geliştirildi.6 ayrı grup tarafından gerçekleştirilen tasarımlar :İlk grup kendi deneyimleri üzerinden sorunsallaştırdıkları gece sokaklarda yürümekten çekinen kadın figürünü ele aldı. İkinci grup stadyum, konser gibi alanların girişinde ve çıkışında yaşanan izdihama karşı her iki cinsi de koruma amacı ile proje yaptı. Üçüncü grup  fiziksel iletişim ile tasarlanacak bir model geliştirdi. Dördüncü grup  renksiz ve eril olarak değerlendirdikleri kentsel peyzaja yayılabilecek bir model üzerinden ilerledi. Beşinci grup  emziren bir annenin kamusal mekandaki konforuna yönelik çalışmalar geliştirdi. Altıncı grup ev-içi alanlardan mutfağı, eşler arasında bir iletişim ve birlikte olma mekanına dönüştürme üzerinde odaklandı.

Öğrencilerin kendi deneyimlerinden yola çıkarak problem olarak gördükleri ve bu içerik içerisinde  cinsiyet temasını ele alan, çevresi ile etkileşimde olan tasarımları,  mikro mimarlık ürünlerini  kendi bedenleri üzerinde  sergileyerek sundular. İki gün boyunca süren,  yoğun ve yaratıcı tempolu çalışma sonunda, ortaya çıkan ürünler öğrencilerin kendi deneyimleri üzerinden tartışmaya açıldı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Uluslararası ECOWEEK (Urban Innovation and Green Design) Kuruluşunun Düzenlediği Etkinliğe Katılıyor

Sanat Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Araş. Gör. Esra Bici Nasır ve fakülte öğrencileri 2 – 8 Nisan 2012 tarihleri arasında Selanik’de gerçekleşecek olan ekolojik tasarım temalı uluslar arası çalıştaya katılacaklardır. “Kentsel Yenilik ve Yeşil Tasarım” temalı çalıştayda Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk, “Urban Innovation : Kentsel Yenilik” başlıklı çalıştayda, Arş. Gör. Esra Bici Nasır “An Exploration of Furniture Design in Terms of Sustainable Development”( W3:Sürdürülebilir Gelişim Açısından Mobilya Tasarımına Bir Keşif” başlıklı çalıştayda yürütücülük yapacaktır. Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinden; Ümit Arafal, Yaşar Efeoğlu, Giray Özdemir, Elif Atar, Ece Naz Muti, Yeliz Atabey, Merve Akıncıtürk, Cihan Yolcu, Mehmet Hakan Filik, Cihad Mustafa Mert, Emre Değirmenci, Serap Yılmaz, Ece Günal, Damla Dolar, Ezgi Çelebi, Emel Altuncu, Deniz Topalan, Cansu Okanlı, Damla Dedeoğlu, Alize Erkutoğlu Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinden ise Ceren Volkan ve Seral Tan katılacaklardır. Sonuç ürünlerin uluslar arası mesleki medyada yer alacağı Ecoweek organizasyonunun  kurumsal web sayfasında, diğer katılımcı kuruluşlar ile birlikte Doğuş Üniversitesi de yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://www.ecoweek.org

2011-2012 Güz Yarıyılı, Doğuş Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Rölöve Restorasyon Stüdyo Jürisi Gerçekleştirildi

Doğuş Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2011-2012 Güz Yarıyılı’nda MİMA 407 Rölöve Restorasyon Stüdyosu dersi kapsamında Kadıköy Çarşı bölgesinde çalışmalar yaptı. İlk aşama olarak, dersi alan 57 öğrenci, 3’er kişiden oluşan 19 grup oluşturarak çalışma alanında seçilen yapı adalarında analizlerini (sosyal analiz anketleri, kültür envanter fişleri, görsel ve fiziki analizler, yapı adasının tarihine dayalı analizler…vd.) gerçekleştirdiler. İkinci aşamada, her grup rölöve çalışmalarını yürütücülerin danışmanlığında sorumlu oldukları yapı adasından seçilen tek yapılar ölçeğinde sürdürdüler. Üçüncü aşamada, her grubun rölöve çalışmaları detay çizimlerinin yapılabilmesine göre sınıflandırıldı. Rölöve çalışması yaptıkları yapı ölçeğinde detay çizimi üretemeyecek olan gruplar, ilk aşamada yapı adası bazında elde edilen verileri derleyerek, birleştirerek, yorumlayarak bölge bazında tekil analiz paftaları oluşturdular.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çalışmalarla dönem sonunda gerçekleştirilen final jürisi; dersin yürütücüleri Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk ve Arş. Gör. Özlem Altun’un yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nın değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Can Binan, Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay Polat, Yrd. Doç. Dr. Aynur Çiftçi ve Yrd. Doç. Dr. Banu Çelebioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.


Tüm dönem boyunca, yukarıda detaylarıyla bahsedilen her aşamada yapılması gereken her işin hakkını vererek tamamlayan, yoğun eğitim programlarına rağmen bu dersin tüm yükümlülüklerini son derece ciddiye alarak yerine getiren,  işlenen her konuyu şaşırtıcı boyutta önemseyen dersin katılımcıları; bu birikimlerini tasarladıkları küçük bir kitapçığa dönüştürdüler.

Sultanahmet Gezisi

Sanat ve TasarımFakültesi,Mimarlık Bölümü öğrencileri 24.12.2011 tarihinde Sultanahmet’e eğitim  gezisi düzenlemişlerdir.Bu gezi kapsamında Topkapı Sarayı,İstanbul Arkeoloji Müzeleri,Ayasofya Müzesi,Aya İrini Müzesi, Sultanahmet Camii ve  Antik Hipodromdaki eserler incelenmiştir.Prof.Dr.Üzlifat Özgümüş,Doç.Dr.Ferudun Özgümüş,Yrd.Doç.Dr.Özlem Sıla Durhan ve Öğr.Gör.Hayri Fehmi Yılmaz bu geziye iştirak ederek sözkonusu eserlerle ilgili bilgiler vermişlerdir.