Kategori arşivi: Öğrencilerden

Öğrencilerimizden gelen yazılar.

Güzel Sanatlar Projesi Üçüncü Yılında da Mülteci konusundaki Farkındalığı Arttırmaya Devam Ediyor

2008 yılnıdan beri iltica ve mülteci meseleleri konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla UNHCR’ın (Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü) Türk Üniversiteleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği “Güzel Sanatlar Projesi”, üçüncü yılını başarıyla tamamladı. Birleşmiş Milletler mülteci Örgütü’nün Türk Üniversiteleri ile işbirliği içinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Güzel Sanatlar Projesi”ne Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinden Sevim Kahvecioğlu Özyurt ve Aysun Kalaycı katılmışlar ve üniversitemizi başarıyla temsil etmişlerdir.

 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Öğrenciler Şiddeti Sorguluyor!

Doğuş Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Bölümü öğrencileri Sefa Buğra ve Sefa Samet tarafından danışmanları Öğr. Gör. Dr. Murat Tırpan denetiminde gerçekleştirilen önemli bir video yerleştirme çalışması topluma tanıtıldı. Fakülte girişinde öğrencilerin büyük ilgisini toplayan ”Ucuz Yaşam”  başlıklı  adını çalışma,  ayrıca  9 Mart 2012 tarihinde Fakülte – Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Sanat Şiddeti Sorguluyor” etkinliğinde sergi kapsamında  izleyicilerle buluşacak.

Son sınıf öğrencileri Sefa Buğra ve Sefa Samet bu çalışmayı gerçekleştirirken, toplumun  fiziksel ve  görsel olarak sürekli bir şiddete maruz kaldığını ve bu şiddeti medyanın monitörler aracılığıyla  toplumun üzerine bombardıman gibi yağdırdığını vurguluyorlar. Çalışmada özellikle video art sanatının ustalarından Nam June Paik’e göndermeler de mevcut. Örneğin Ucuz Yaşam’da şiddeti sembolize eden büyük bir silah formunu monitörler oluşturuyor. Monitörler burada hem şiddetin fiziksel bir parçası, hem de sembolik olarak bir kanal görevi görüyor. Seçilen videolar, mobese kameralarından film sekanslarına, Kadına Şiddeti görüntüleyen ve oradan da tabut yapımını defalarca tekrar eden bir video anlatımını sergiliyor. Bu video gösterimleri içerisinde zemine birlikte düşen madeni paralar ve    kurşunların çıkardıkları sesler ve görüntüler    çarpıcı  bir anlatım biçimi  olarak  öne çıkıyor. Bir anlamda, öğrenciler bu çalışma ile  şiddetin toplumda birikmesini konu olarak ele alırken,   ayrıca kurşun ve  madeni paraların  birbirinden farklı olmadığını ortaya koyarak sermaye birikimi ve şiddet birikiminin aynılığını da vurguluyorlar. Ucuz Yaşam’a yere çarpan tok paraların  ve kurşunların sesi eşlik ediyor. İzleyiciler şiddet çeşitliliğinden dolayı şok olurken bu ses onları derinden rahatsız etmeyi amaçlıyor.

Ucuz Yaşam şiddetin en büyük yansıtıcısı olan monitörlerin oluşturduğu bir silah formunun şok edici bir şekilde izleyiciye şiddet uygulamasına dair bir video işi. Bir ay süre ile  Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde toplumun beğenisine sunuluyor. Yerleştirmenin ayrıca birçok kamusal mekana taşınması da gündemde.

2011-2012 Güz Yarıyılı, Doğuş Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Rölöve Restorasyon Stüdyo Jürisi Gerçekleştirildi

Doğuş Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2011-2012 Güz Yarıyılı’nda MİMA 407 Rölöve Restorasyon Stüdyosu dersi kapsamında Kadıköy Çarşı bölgesinde çalışmalar yaptı. İlk aşama olarak, dersi alan 57 öğrenci, 3’er kişiden oluşan 19 grup oluşturarak çalışma alanında seçilen yapı adalarında analizlerini (sosyal analiz anketleri, kültür envanter fişleri, görsel ve fiziki analizler, yapı adasının tarihine dayalı analizler…vd.) gerçekleştirdiler. İkinci aşamada, her grup rölöve çalışmalarını yürütücülerin danışmanlığında sorumlu oldukları yapı adasından seçilen tek yapılar ölçeğinde sürdürdüler. Üçüncü aşamada, her grubun rölöve çalışmaları detay çizimlerinin yapılabilmesine göre sınıflandırıldı. Rölöve çalışması yaptıkları yapı ölçeğinde detay çizimi üretemeyecek olan gruplar, ilk aşamada yapı adası bazında elde edilen verileri derleyerek, birleştirerek, yorumlayarak bölge bazında tekil analiz paftaları oluşturdular.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çalışmalarla dönem sonunda gerçekleştirilen final jürisi; dersin yürütücüleri Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk ve Arş. Gör. Özlem Altun’un yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nın değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Can Binan, Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay Polat, Yrd. Doç. Dr. Aynur Çiftçi ve Yrd. Doç. Dr. Banu Çelebioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.


Tüm dönem boyunca, yukarıda detaylarıyla bahsedilen her aşamada yapılması gereken her işin hakkını vererek tamamlayan, yoğun eğitim programlarına rağmen bu dersin tüm yükümlülüklerini son derece ciddiye alarak yerine getiren,  işlenen her konuyu şaşırtıcı boyutta önemseyen dersin katılımcıları; bu birikimlerini tasarladıkları küçük bir kitapçığa dönüştürdüler.

catider afis

Mimarlık Bölümü – ÇATIDER İşbirliği:Çatı Kaplama Sistemleri Uygulamaları Eğitimi

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, üniversite – sanayi ilişkisini güçlendirmek amacıyla ÇATIDER (Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ile ortaklaşa, uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. “Çatı Kaplama Sistemleri Uygulamaları” başlıklı etkinlik, 28 Aralık 2011 tarihinde, 10:30-12:30 ve 13:30-15:30 saatleri arasında Hasanpaşa Yerleşkesi’nde düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde; Artemit, Onduline Avrasya, Rheinzink, Başak Kiremit ve Ytong gibi alanlarında öncü beş firma üniversitemizde uygulamalı eğitim verdi. Bu eğitim çerçevesinde çatı kaplama malzemeleri, malzemelerin sistem olarak uygulanması, yalıtım katmanları, uygulama teknikleri ve çatıda iş güvenliği tedbirleri özelliklerinin gösterilmesi hedeflendi. Eğitime mimarlık bölümünden 70 öğrenci katıldı.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ HAYALGÜCÜNDEN BİR ORMAN YARATTILAR

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, fakülte tarafından düzenlenen 1.Ağaç Tasarım Yarışması’nda, günlük hayatta kullanılan atık malzemelerden oluşan ağaç tasarımlarıyla yaratıcılığın sınırı olmadığını gösterdiler.

1.Ağaç Tasarım Yarışması, 29 Aralık 2011 tarihinde Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Hasanpaşa Yerleşkesinde Rektör Prof.Dr.Elif Çepni, Rektör Danışmanı Prof.Dr.Ataç Soysal, Dekan Prof.Dr.Nazan Erkmen, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve oylama sonucunda Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Mehmet Beyazıt, Nesim Doğuş Yelekçi, Ezgi Köpük ve Çağrı İşsever’in çıta ve kağıtlarla yaptığı ağaç birinciliğe layık görüldü.

Yarışma birincilerine ödül olarak Prof.Dr.Nazan Erkmen, Prof.Serap Murathanoğlu Eyrenci, Yrd.Doç.Sadık Altınok’ün özgün baskıları hediye edildi ve katılan tüm yarışmacılara teşekkür belgesi verildi.

Cam şişeler, kağıtlar, silikonlar, tahtalar, kumaşlar, pet şişeler vb. malzemelere bir yaratıcılık materyali olarak yeniden form kazandırılmasını ve öğrencilerin hayalgüçlerini kullanarak yaratıcılıklarını kalıcı eserlere dönüştürmelerini amaçlayan yarışmada yer alan ağaçlar Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Hasanpaşa Yerleşkesi’nde   sergilenecek ve ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

turna sooooon

“1000 Turna 1 Dilek” Sergisi Açıldı

Doğuş Üniversitesi, çocukların özgür bir dünyada, çocukluklarının tadını çıkararak yaşayabilmeleri dileğiyle, simgesel anlamı büyük bir proje gerçekleştirdi. “Bin Turna Bir Dilek” adıyla yürütülen proje hem taşıdığı anlam hem de projede yer alanlar açısından oldukça dikkat çekiyor.

Japon halkının inanışına göre, origami ile 1000 turna katlayan birinin 1 dilek dileme hakkı vardır. Turnaların katlanmasına ne kadar çok kişi yardım ederse, değeri de o kadar büyük olur. İkinci Dünya Savaşı’nda atılan atom bombalarının yaydığı radyasyon nedeniyle lösemiye yakalanan Japon kızı Sadako Sasaki, bu inanıştan yola çıkarak 1000 turna katlamaya başlar. Dileği ise sadece iyileşmektir. Ancak turnaları tamamlayamadan yaşama veda eder. Onun kaldığı yerden turnaları katlamaya ailesi ile arkadaşları devam eder ve 1000 turna kuşunu tamamlar. Daha sonra Sadako ve atom bombası nedeniyle ölen tüm çocuklar için Japonya’da yapılan anıt ise o günden beri origami ile yapılan turna kuşlarıyla doludur. Turna kuşu, nükleer silahsızlanmanın ve barışın da sembolü olur.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç Irmak Akçadoğan, Öğr. Gör. Duygu Beykal, Ar. Gör. Hand

e Akgün ve Ar. Gör. Ezgi Karaata’nın Mart 2011’de başlattığı proje kapsamında, öğrencilerle birlikte 1000 turna kuşu katlandı. Özel Atacan Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Erkut Soyak Anadolu Lisesi ve Atölye K’da yapılan çalışmalar, hem gönüllü bir sanatsal çalışma gerçekleştirilmesi ve öğrencilere yeni bir beceri kazandırılması hem de barış temalı bir etkinliğin geleceğin teminatı olan gençlere yaptırılması açısından önem taşıdı. Katlanan 1000 turna ile tutulan dilek ise “dünya barışı ve çocukların çocukluklarını doyasıya yaşayabilmesi.”

Bu özel amacın ve emeğin ürünü olan “1000 Turna Sergisi”, 2 – 12 Aralık 2011 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nin giriş salonunda ziyaret edilebilecek.

Deneysel Yaratıcilik Ogrnclr Hocalarıyla

Işık Gölgeyi Giymek

Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü koridorları 24 Ekim günü bir kez daha heyecanlı bir gün yaşadı.

Deneysel Yaratıcılık Dersi öğrencileri, Çoğaltılmış Birim Biçim teması içinde Işık-Gölgeyi Giymek konulu bir workshop gerçekleştirdiler.

Prof.Meriç Hızal’ın yönetiminde öğrencilerimizin kurguladıkları kraft kâğıdından yapılmış, çeşitli büyüklüklerde çoğaltılmış bir pili veya bir kıvrım ve onunla örgütlenen diğer kıvrımlar; aslında bütünü yaratan kompozisyonun, yönlerin, boşluk ve doluluğun, ritmin, dokunun ve bunlar aracılığı ile duyumsanan fikrin taşıyıcılarıydılar.

Olanca özgürlükleri ile dört genç sanatçı: Aysel Arısoy, Çiğdem Aküzüm, Güher Elçiçek, Şebnem Gençer; bedene giyilebilir, onu yeniden biçimlendiren, nerede ise anlıksal-taze kâğıt formlar ürettiler.

Koridorlarda hışırtıları ile dolaşırlarken izlediğimiz, Antik dünyadan süzülen taş draperiler değildi. Kağıt giysiler için düzenlenmiş bir moda-show da değildi. Işık ve Gölgeyi Giymişlerdi o kadar. Ancak “tıp” deseniz donup kalacak özgün heykellerdi yarattıkları…

Ödüllü Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması!

Film yapımcıları, yazarlar ve film meraklıları için bir yaratıcılık evi olan Amazon Studios (http://studios.amazon.com/), gelişmekte olan yüksek profilli Aksiyon/Macera film projesi için poster tasarım etmek üzere sanatçıları davet ediyor.

Okumaya devam et

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencileri Milano Tasarım Haftası’nda

Her yıl düzenlenen dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Milano Uluslararası Mobilya Fuarı bu yıl 12-15 Nisan tarihleri arasında kapılarını davetlilerine açtı. Yirmi beş kişiden oluşan Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri, Öğr. Gör. Cem Dönmez, Ar. Gör. Can Diker ve Ar. Gör. Saliha Dönmez eşliğinde 50. Yılını kutlayan fuarı ziyaret ettiler.

Her yılın trendlerinin belirlendiği, yeni tasarımların ve tasarımcıların takip edildiği ortamda öğrenciler farklı kültürlerden tasarımcıların yaklaşımlarını görmekle beraber ünlü tasarımcıların çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldular.

Milano Uluslararası Mobilya Fuarı, fuar alanı dışında şehrin farklı noktalarında gerçekleşen sergilerle de Milano şehri ile tasarımı iç içe sindirerek seyircilere sundu.

Sergilerin gezilmesinin yanı sıra Politecnico Di Milano, NABA ve DOMUS Academy  ile görüşmeler yapıldı, Politecnico ve NABA ile ERASMUS ikili anlaşmaları görüşüldü ve okul tanıtımları yapıldı.